Logo Pomoc   
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Transportu
 
 
 
Wybierz widok
Wszystkie elementy
 
 
 

Aktualizacje:
Małgorzata Cieśla

 
  
Widok: 
Adres kontaktowyFiltrObszar zainteresowań badawczychFiltr
dr inż.Tomasz BALCERZAKstarszy wykładowca
Katedra Logistyki i Technologii Lotniczych
- logistyka, transport, lotnictwo
- globalizacja sektora usług lotniczych
- prawo lotnicze
- prawo kosmiczne
- udział i znaczenie Polski w międzynarodowej współpracy lotniczej
- biznes i ekonomia transportu
- terroryzm międzynarodowy
- dyplomacja i stosunki międzynarodowe
dr inż.Henryk BĄKOWSKIadiunkt
Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych
- budowa i eksploatacja maszyn
- badania tribologiczne skojarzeń ślizgowych i toczno-ślizgowych
- wykorzystywanie jakościowej i ilościowej analizy metalograficznej oraz MES
ekspert
dr inż.Krzysztof BIZOŃwykładowca
Katedra Transportu Kolejowego
- metoda elementów skończonych
- dynamika elektromechanicznych układów napędowych
ekspert
dr hab. inż.Dorota BURCHART-KOROLprofesor nadzwyczajny
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
- zarządzanie cyklem życia w transporcie
- ocena cyklu życia LCA, ekoefektywność
- ślady środowiskowe – ślad węglowy, ślad wodny, ślad ekologiczny
- ocena środowiskowa w gospodarce o obiegu zamkniętym
- zrównoważony transport
- ochrona środowiska w transporcie
- ekologistyka, zrównoważony łańcuch dostaw
dr hab. inż.Rafał BURDZIKprofesor nadzwyczajny
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
- diagnozowanie pojazdów samochodowych
- komfort i bezpieczeństwo w pojazdach
- pomiary i analiza drgań i hałasu
- wibroakustyka i cyfrowe przetwarzanie sygnałów
- analizy sektora TSL
- transport
- logistyka
(ekspert)
mgr inż.Ireneusz CELIŃSKIwykładowca
Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
- badania ruchu drogowego;
- optymalizacja sieci transportowych
- symulacja procesów transportowych
- wykorzystanie nowych technik w badaniach ruchu drogowego
ekspert
dr inż.Maria CIEŚLAadiunkt
Katedra Logistyki i Technologii Lotniczych
- logistyka transportu, logistyka zaopatrzenia, logistyka produkcji
- zrządzanie logistyczne
- systemy logistyczne
- strategie logistyczne
- transport intermodalny
- zrównoważony rozwój
- CSR
ekspert
dr inż.Zbigniew CZAPLAstraszy wykładowca
Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
- przetwarzanie obrazów cyfrowych;
- metody kompresji obrazów cyfrowych;
- określanie parametrów ruchu drogowego na podstawie danych obrazowych.
ekspert
dr hab. inż.Piotr CZECHprofesor nadzwyczajny
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
- diagnostyka wibroakustyczna;
- cyfrowe przetwarzanie sygnałów;
- metody sztucznej inteligencji;
- transport.
ekspert
dr hab. inż. Janusz ĆWIEKprofesor nadzwyczajny
Katedra Transportu Kolejowego
- mechanizmy niszczenia wodorowego stopów żelaza;
- inżynieria powierzchni materiałów metalowych;
- stale o wysokiej wytrzymałości;
- nanomateriały.
dr inż.Paweł FABIŚadiunkt
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
- paliwa alternatywne stosowane w silnikach spalinowych,
- diagnostyka silników spalinowych,
- układy mechatroniczne w pojazdach samochodowych,
- napędy elektryczne i hybrydowe pojazdów samochodowych,
- diagnostyka układów elektronicznego sterowania w pojazdach samochodowych
dr hab. inż.Andrzej FELLNERadiunkt
Katedra Logistyki i Technologii Lotniczych
- geodezja i nawigacja satelitarna;
- GIS w lotnictwie;
- implementacje technik i technologii GNSS (GPS, GLONASS, SBAS/EGNOS, ABAS, GBAS, Galileo) w lotnictwie
dr hab. inż.Tomasz FIGLUSprofesor nadzwyczajny
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
- zjawiska wibroakustyczne w pojazdach samochodowych, maszynach i urządzeniach;
- diagnostyka wibroakustyczna;
- metody numeryczne;
- badania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
ekspert
dr inż.Jan FILIPCZYKadiunkt
Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych
- badania eksploatacyjne pojazdów samochodowych i silników spalinowych;
- projektowanie obiektów zaplecza technicznego motoryzacji.
 
ekspert
dr inż.Witold FILUSwykładowca
Katedra Logistyki i Technologii Lotniczych
dr inż.Marek FLEKIEWICZ
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
- paliwa alternatywne;
- badania homologacyjne;
- obniżenie zużycia energii przez pojazdy samochodowe i silniki spalinowe;
- obniżenie emisji składników toksycznych w spalinach;
- projektowanie systemów zasilania paliwami gazowymi aparatury zasilającej i urządzeń gazowych instalacji stosowanych do zasilania silników spalinowych;
- kompletnie wyposażone laboratoria badawcze umożliwiające realizację ww. zakresu badań.
 
dr hab. inż.Piotr FOLĘGAprofesor nadzwyczajny
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
- wspomagane komputerowo projektowanie napędów zębatych;
- zastosowanie MES i MEB w analizie stanu naprężenia;
- analiza wytrzymałości przekładni falowej.
 
ekspert
dr inż.Damian GĄSKAadiunkt
Katedra Logistyki i Technologii Lotniczych
dźwignice (badania, konstrukcja, analizy wytrzymałościowe, normalizacja)
ekspert
dr inż.Piotr GUSTOFstarszy wykładowca
Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych
- silniki spalinowe;
- procesy spalania w silnikach;
- modelowanie matematyczne procesu spalania;
- współczesne systemy zasilania silników;
- katalizatory spalin;
- elektroniczne układy zapłonowe.
ekspert
dr inż.Damian HADRYŚadiunkt
Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych
- budowa i eksploatacja maszyn
- naprawy pojazdów samochodowych
- eksploatacja, diagnostyka oraz badania techniczne pojazdów samochodowych
- metody spawalnicze w naprawach powypadkowych pojazdów
- spawanie z chłodzeniem mikrostrumieniowym
dr inż.Tomasz HANISZEWSKIadiunkt
Katedra Logistyki i Technologii Lotniczych
- modelowanie 3D konstrukcji;
- budowa modeli fenomenologicznych;
- teoria drgań;
- użycie MES w projektowaniu;
- dynamika maszyn;
- pomiary drgań;
- badania dynamiki maszyn;
- obliczenia i konstrukcja mechanizmów podnoszenia dźwignic;
- zjawiska dynamiczne w procesie podnoszenia ładunku;
- modelowanie elementów dźwignic, np. lina, napęd, dźwigar, mechanizm podnoszenia.
ekspert
dr inż.Grażyna HAT-GARNCARZstarszy wykładowca
Katedra Logistyki i Technologii Lotniczych
- projektowanie i konstruowanie maszyn dźwigowych i przenośników;
- badania własności mechanicznych i reologicznych elementów maszyn transportowych;
- badania taśm przenośnikowych;
- transport intermodalny;
- centra logistyczne;
- logistyka transportu.
 
dr inż.Andrzej HEŁKAadiunkt
Katedra Transportu Kolejowego
- budowa i eksploatacja pojazdów szynowych;
- układy hamulcowe pojazdów szynowych;
- logistyka;
- układy sztucznej inteligencji
ekspert
dr inż. pil.Henryk JAFERNIKadiunkt
Katedra Logistyki i Technologii Lotniczych
logistyka, logistyka transportu lotniczego, lotnictwo, prawo i procedury lotnicze, zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie, infrastruktura lotniskowa, nawigacja satelitarna, implementacja techniki i technologii satelitarnej GNSS
mgr inż.Michał JUZEKasystent
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
- budowa układów przeniesienia napędu i przekładni zębatych
- diagnostyka wibroakustyczna maszyn i przekładni zębatych
- budowa pojazdów samochodowych
- silniki spalinowe pojazdów samochodowych
- układy napędowe pojazdów samochodowych
dr inż.Grzegorz KAROŃadiunkt
Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
 
- modelowanie systemów i procesów transportowych;
- modele ruchu i modele sieci;
- analizy i prognozy ruchu;
- inżynieria ruchu drogowego;
- inżynieria ruchu kolejowego i systemy srk;
- infrastruktura transportu;
- statystyka procesów transportowych;
- transport i logistyka miejska.
ekspert
mgr inż.Marcin KŁOSasystent
Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
- wykorzystanie przetwarzania obrazów do pomiarów parametrów ruchu drogowego
- inżynieria ruchu drogowego
- analizy i badania ruchu
- bezpieczeństwo ruchu drogowego.
dr inż.Robert KONIECZKAadiunkt
Katedra Technologii Lotniczych
- aerodynamika i budowa śmigłowców
- eksploatacja, obsługi i diagnostyka statków powietrznych
- niezawodność statków powietrznych
- zagrożenia ekologiczne statków powietrznych
- badanie incydentów i wypadków lotniczych
- kształtowanie bezpieczeństwa lotów.
ekspert
dr hab. inż.Jarosław KONIECZNYprofesor nadzwyczajny
Katedra Transportu Kolejowego
- inżynieria materiałowa
- stopy miedzi obrabiane plastycznie
- nanomateriały metalowe i nanokompozyty oraz kompozyty o osnowie polimerowej
- mikroskopia elektronowa
dr hab. inż.Łukasz KONIECZNYprofesor nadzwyczajny
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
- badania dynamiki  
- zawieszeń pojazdów samochodowych;
- zawieszenia hydropneumatyczne;
- diagnostyka maszyn i urządzeń;
- komputerowe wspomaganie projektowania.
ekspert
dr hab. inż.Jarosław KOZUBAprofesor nadzwyczajny
Katedra Logistyki i Technologii Lotniczych
- lotnicze systemy socjotechniczne;
- zastosowanie ergonomii w lotnictwie;
- techniczne aspekty budowy i eksploatacji statków powietrznych;
- bezpieczeństwo i ochrona lotnisk;
- autonomiczne systemy latające i ich zastosowanie w gospodarce i resorcie ON.
dr inż. Krzysztof KRAWIECasystent
Katedra Transportu Kolejowego
- Nowe technologie w publicznym transporcie zbiorowym;
- Infrastruktura transportu;
- Transport kolejowy;
- Elektromobilność;
- Optymalizacja sieci transportowych.
dr hab. inż.Stanisław KRAWIECadiunkt
Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
teoria systemów,
optymalizacja struktur hierarchicznych w transporcie,
teoria modelowania i optymalizacji systemów transportowych;
ekonomika i zarządzanie w transporcie.
 
ekspert
dr inż.Aleksander KRÓLadiunkt
Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
optymalizacja struktury sieci transportowej,
optymalizacja układu linii komunikacji publicznej,
analiza czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego
ekspert
dr inż.Marcin KRUPAwykładowca
Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych
badania eksploatacyjne pojazdów samochodowych i silników spalinowych
dr hab. inż.Grzegorz KUBICAadiunkt
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
paliwa alternatywne;
badania homologacyjne;
obniżenie zużycia energii przez pojazdy samochodowe i silniki spalinowe;
obniżenie emisji składników toksycznych w spalinach; projektowanie systemów zasilania paliwami gazowymi - aparatury zasilającej i urządzeń gazowych instalacji stosowanych do zasilania silników spalinowych;
kompletnie wyposażone laboratoria badawcze umożliwiające realizację ww. zakresu badań.
ekspert
mgr inż.Andrzej KUBIKasystent
Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych
- budowa i eksploatacja maszyn
- badania tribologiczne skojarzeń ślizgowych i toczno-ślizgowych
- zastosowanie MES w projektowaniu
- diagnostyka układów elektronicznych w pojazdach samochodowych
- diagnostyka wibroakustyczna
dr hab. inż.Krzysztof LABISZprofesor nadzwyczajny
Katedra Transportu Kolejowego
inżynieria materiałowa; stopy aluminium obrabiane cieplnie; laserową obróbkę powierzchni materiałów metalowych; badania materiałów inżynierskich z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej; krystalografia; metody i badania dyfrakcyjne.
prof. dr hab. inż.Bogusław ŁAZARZprofesor zwyczajny
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
diagnostyka wibroakustyczna przekładni zębatych;
wspomaganie komputerowe konstruowania napędów zębatych;
zjawiska dynamiczne w napędach z przekładnia zębatą.
 
(ekspert)
dr hab. inż.Jan ŁUKOWSKIprofesor nadzwyczajny
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
technologie obróbki cieplnej ze szczególnym uwzględnieniem stosowania syntetycznych mediów chłodzących;
technologie przeróbki plastycznej metali na zimno;
procesy kształtowania materiałów porowatych;
komputerowe wspomaganie procesów projektowania technologii.
 
dr hab. inż.Elżbieta MACIOSZEKadiunkt
Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
inżynieria ruchu drogowego;
badania i analizy potoków ruchu;
projektowanie systemów transportowych.
ekspert
dr inż.Adam MAŃKAadiunkt
Katedra Transportu Kolejowego
transport; transport szynowy; układy hamulcowe; koła kolejowe; wstawki hamulcowe; hamulce i hamowanie; analiza numeryczna MES; modelowanie (CATIA) i weryfikacja numeryczna konstrukcji; modelowanie zjawisk mechanicznych i termicznych; zjawiska kontaktowe; analiza obrazu; metody sztucznej inteligencji, w tym algorytmy ewolucyjne i sztuczne sieci neuronowe; projektowanie i wytwarzanie aparatury kontrolno-pomiarowej; pomiary drgań, hałasu, temperatury; rozproszone systemy pomiarowe; pomiary termowizyjne; programowanie: Delphi, C, APDL (ANSYS), Autolisp, biomechanika.
ekspert
dr hab. inż.Jerzy MARGIELEWICZadiunkt
Katedra Logistyki i Technologii Lotniczych
mechanika;
biomechanika;
dynamika maszyn;
drgania mechaniczne;
mechatronika;
teoria grafów
ekspert
prof. dr hab. inż.Sylwester MARKUSIKprofesor zwyczajny
Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
badania i projektowanie elementów i zespołów maszyn transportowych;
dynamika maszyn;
aspekty ekologiczne maszyn transportowych;
logistyka transportu miejskiego;
elektromobilność w transporcie publicznym;
intermodalizm w transporcie materiałów sztukowych i sypkich;
logistyka transportu przemysłowego.
dr hab. inż.Tomasz MATYJAadiunkt
Katedra Logistyki i Technologii Lotniczych
zastosowanie MES i MEB w analizie stanu naprężenia;
metody numeryczne w mechanice.
ekspert
dr inż.Joanna MICHALSKA-ĆWIEKadiunkt
Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
 
zarządzanie;
zarządzanie jakością;
zarządzanie projektem;
systemy i narzędzia zarządzania jakością w branży kolejowej i motoryzacyjnej
dr inż.Jakub MŁYŃCZAKadiunkt
Katedra Transportu Kolejowego
sterowanie ruchem kolejowym;
elektryczne napędy zwrotnicowe;
współpraca napęd zwrotnicowy – rozjazd;
trakcja elektryczna;
transport kolejowy;
ITS.
ekspert
dr inż.Bogna MRÓWCZYŃSKAadiunkt
Katedra Logistyki i Technologii Lotniczych
zastosowanie metody elementów skończonych i elementów brzegowych.
 
ekspert
dr inż.Zdzisław NIEDZIELAadiunkt
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
techniczna rekonstrukcja wypadków drogowych;
konstruowanie przekładni zębatych;
dynamika przekładni zębatych.
 
ekspert
dr inż.Piotr NOWAKOWSKIstraszy wykładowca
Katedra Logistyki i Technologii Lotniczych
zbiórka, transport i demontaż i recykling środków technicznych: pojazdów samochodowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, logistyka zwrotna, systemy identyfikacji sprzętu dla celów demontażu - kody 2D, RFID; strategie demontażowe, identyfikacja komponentów i materiałów wykorzystanych w budowie maszyn dla potrzeb recyklingu, zbiórka zużytych środków technicznych, optymalizacja zbiórki i transportu odpadów i wyeksploatowanych środków technicznych, prace dotyczące przenośników rurowych, wykorzystanie CAD w projektowaniu środków technicznych na potrzeby demontażu 
ekspert
dr inż.Tadeusz OPASIAKadiunkt
Katedra Logistyki i Technologii Lotniczych
badanie układów napędowych;
elementy układów napędowych;
dynamika układów napędowych;
projektowanie układów napędowych
ekspert
dr inż.Teresa PAMUŁAstarszy wykładowca
Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
metody sztucznej inteligencji;
sieci neuronowe,
inteligentne systemy transportu;
predykcja natężenia ruchu
ekspert
dr hab. inż.Wiesław PAMUŁAprofesor nadzwyczajny
Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
wykorzystanie przetwarzania obrazów do pomiarów parametrów ruchu drogowego;
zastosowanie fraktali do reprezentacji informacji obrazowej.
 
ekspert
dr hab. inż.Jacek PAWLICKIprofesor nadzwyczajny
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
kucie metali;
technologie przeróbki plastyczne metali;
nanotechnologie;
dynamiczne odkształcanie metali
ekspert
dr inż.Jerzy PAWLICKIadiunkt
projektowanie systemów transportowych;
nawierzchnia kolejowa klasyczna i niekonwencjonalna linii i stacji kolejowych;
transport zbiorowy;
statystyka procesów transportowych;
konstrukcja dróg i węzłów drogowych.
 
ekspert
dr hab. inż.Grzegorz PERUŃadiunkt
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
diagnostyka wibroakustyczna;
wibroaktywność przekładni zębatych;
modelowanie zjawisk dynamicznych w przekładniach zębatych;
komputerowe wspomaganie projektowania;
mechatronika samochodowa
ekspert
mgr inż.Eugeniusz PIECHOCZEKwykładowca
Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
wspomaganie oceny porównawczej procesów świadczenia usług z wykorzystaniem alternatywnych środków technicznych;
systemy symulacji lotu – nowe zastosowania;
odporność systemów infrastruktury krytycznej na zagrożenia ze strony platform lotniczych;
innowacyjne metody diagnostyczne z użyciem platform latających
dr hab. inż.Ján PIĽAprofesor nadzwyczajny
Katedra Logistyki i Technologii Lotniczych
bezpieczeństwo w lotnictwie;
diagnostyka odnosząca się do wpływu wibracji mechanicznych na konstrukcje lotnicze.
prof. dr hab.Andrzej POSMYKprofesor nadzwyczajny
Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych
tribologia;
inżynieria materiałowa;
inżynieria powierzchni.
ekspert
dr hab. inż.Grzegorz SIERPIŃSKIadiunkt
Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
badania, analizy i prognozy ruchu;
inżynieria ruchu drogowego;
modelowanie systemów transportowych;
optymalizacja sieci transportowych;
statystyka procesów transportowych.
ekspert
prof. dr hab.Aleksander SŁADKOWSKIprofesor zwyczajny
Katedra Logistyki i Technologii Lotniczych
badania komputerowe kolejowych zestawów kołowych.
 
ekspert
mgr inż.Paweł SŁOWIŃSKIasystent
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
- logistyka transportu,
- logistyka zaopatrzenia
- logistyka produkcji
- analiza sektora TSL
- transport kolejowy
- ITS
- wibroakustyka i cyfrowe przetwarzanie sygnałów
- eco- driving
- przemysł 4.0
dr inż.Aleksander SOBOTAadiunkt
Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
inżynieria ruchu drogowego;
modelowanie ruchu i prognozowanie podróży;
analizy i badania ruchu;
analizy w transporcie zbiorowym;
analizy warunków ruchu skrzyżowań drogowych.
ekspert
dr inż.Marcin STANIEKadiunkt
Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
sterowanie ruchem drogowym;
inteligentne systemy transportowe;
oprogramowanie systemów informatycznych transportu.
ekspert
dr hab. inż.Zbigniew STANIKadiunkt
Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych
wytwarzanie i regeneracja warstwy wierzchniej w elementach silników spalinowych.
 
ekspert
dr inż.Marcin STAŃCZYKadiunkt
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych


obróbka cieplna w chłodziwach polimerowych z zastosowaniem w transporcie


ekspert
dr inż.Szymon SURMAadiunkt
Katedra Transportu Kolejowego
sterowanie ruchem kolejowym;
kompatybilność elektromagnetyczna – zastosowania kolejowe;
badania klimatyczne.
ekspert
dr inż.Bożena SZCZUCKA-LASOTAadiunkt
Katedra Logistyki i Technologii Transportu
- nowe technologie, budowa i eksploatacja urządzeń oraz materiały (powłoki i stale) dla natryskiwania cieplnego powłok, spawania i napawania
- logistyka transportu oraz zintegrowane systemy zarządzania w procesach produkcyjnych
- trwałość i niszczenie materiałów (korozja wysokotemperaturowa, erozja, abrazja)
mgr inż.Katarzyna TUROŃasystent
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
- zrównoważony rozwój transportu
- miejskie systemy transportowe
- nowe technologie w miejskich systemach transportowych
- sharing economy: car-sharing, bike-sharing
- społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
- transport i logistyka miejska
dr inż.Jan WARCZEKadiunkt
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
diagnostyka eksperymentalna i symulacyjna elementów zawieszeń pojazdów samochodowych;
dynamika zawieszeń samochodowych; aktywne metody tłumienia drgań.
ekspert
prof. dr hab. inż.Tomasz WĘGRZYNprofesor nadzwyczajny
Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych
inżynieria materiałowa;
technologia i metalurgia spawania.
ekspert
dr inż.Łukasz WIERZBICKIadiunkt
Katedra Transportu Kolejowego
inżynieria materiałowa;
przetwórstwo i własności tworzyw sztucznych;
metody wytwarzania i własności kompozytów polimerowych;
kompozyty polimerowo-metaliczne;
diagnostyka nieniszcząca materiałów (w szczególności termowizyjna i ultradźwiękowa diagnostyka kompozytów);
materiały lekkie;
obróbka plastyczna metali;
historia techniki;
kolej dużych prędkości.
dr inż.Robert WIESZAŁAadiunkt
Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych
zanieczyszczenia powstające w wyniku eksploatacji pojazdów;
metody badań pyłów eksploatacyjnych.
ekspert
prof. dr hab. inż.Andrzej WILK
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
diagnostyka napędów zębatych i pojazdów samochodowych;
badania hałasów i drgań emitowanych przez pojazdy samochodowe;
badanie zjawisk dynamicznych w przekładniach zębatych;
wspomagane komputerowo projektowanie napędów zębatych.
 
ekspert
dr inż.Kazimierz WITASZEKstarszy wykladowca
Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych
sieci neuronowe;
zużycie części maszyn;
technika pomiarowa.
ekspert
dr inż.Mirosław WITASZEKstarszy wykładowca
Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych
zużycie, trwałość i niezawodność kół kolejowych zestawów kołowych.
ekspert
dr hab. inż.Grzegorz WOJNARprofesor nadzwyczajny
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
projektowanie i modelowanie dynamiczne układów przeniesienia napędu;
diagnostyka wibroakustyczna pojazdów samochodowych (przekładni zębatych, węzłów łożyskowych i silników spalinowych).
ekspert
dr hab. inż.Renata ŻOCHOWSKAadiunkt
Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
optymalizacja sieci transportowej;
koordynacja zamknięć w gęstych sieciach transportowych.
 
ekspert
dr hab. inż.Zbigniew ŻUREKprofesor nadzwyczajny
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
techniki pomiarowe wielkości elektrycznych i nieelektrycznych;
symulacje i pomiary pól elektromagnetycznych.
 
 
ekspert