Logo Pomoc   
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej
 
 
 
Wybierz widok
Wszystkie elementy
 
 
 

Aktualizacje:
Małgorzata Cieśla

 
  
Widok: 
Adres kontaktowyFiltrObszar zainteresowań badawczychFiltr
dr hab. inż.Henryk BĄKOWSKIprofesor PŚ
Katedra Transportu Kolejowego
- budowa i eksploatacja maszyn
- badania tribologiczne skojarzeń ślizgowych i toczno-ślizgowych
- wykorzystywanie jakościowej i ilościowej analizy metalograficznej oraz MES
dr inż.Krzysztof BIZOŃasystent dydaktyczny
Katedra Transportu Kolejowego
- metoda elementów skończonych
- dynamika elektromechanicznych układów napędowych
dr hab. inż.Dorota BURCHART-KOROLprofesor PŚ
Katedra Transportu Drogowego
- zarządzanie cyklem życia w transporcie
- ocena cyklu życia LCA, ekoefektywność
- ślady środowiskowe – ślad węglowy, ślad wodny, ślad ekologiczny
- ocena środowiskowa w gospodarce o obiegu zamkniętym
- zrównoważony transport
- ochrona środowiska w transporcie
- ekologistyka, zrównoważony łańcuch dostaw
dr hab. inż.Rafał BURDZIKprofesor PŚ
Katedra Transportu Drogowego
- diagnozowanie pojazdów samochodowych
- komfort i bezpieczeństwo w pojazdach
- pomiary i analiza drgań i hałasu
- wibroakustyka i cyfrowe przetwarzanie sygnałów
- analizy sektora TSL
- transport
- logistyka
dr inż.Ireneusz CELIŃSKIadiunkt
Katedra Systemów Transportowych, Inżynierii Ruchu i Logistyki
- badania ruchu drogowego;
- optymalizacja sieci transportowych
- symulacja procesów transportowych
- wykorzystanie nowych technik w badaniach ruchu drogowego
dr inż.Maria CIEŚLAadiunkt
Katedra Systemów Transportowych, Inżynierii Ruchu i Logistyki
- logistyka transportu, logistyka zaopatrzenia, logistyka produkcji
- zrządzanie logistyczne
- systemy logistyczne
- strategie logistyczne
- transport intermodalny
- zrównoważony rozwój
- CSR
dr inż.Zbigniew CZAPLAadiunkt dydaktyczny
Katedra Systemów Transportowych, Inżynierii Ruchu i Logistyki
- przetwarzanie obrazów cyfrowych;
- metody kompresji obrazów cyfrowych;
- określanie parametrów ruchu drogowego na podstawie danych obrazowych.
prof. dr hab. inż.Piotr CZECHprofesor
Katedra Transportu Drogowego
- diagnostyka wibroakustyczna;
- cyfrowe przetwarzanie sygnałów;
- metody sztucznej inteligencji;
- transport.
dr hab. inż. Janusz ĆWIEKprofesor PŚ
Katedra Transportu Kolejowego
- mechanizmy niszczenia wodorowego stopów żelaza;
- inżynieria powierzchni materiałów metalowych;
- stale o wysokiej wytrzymałości;
- nanomateriały.
dr inż.Paweł FABIŚadiunkt
Katedra Transportu Drogowego
- paliwa alternatywne stosowane w silnikach spalinowych,
- diagnostyka silników spalinowych,
- układy mechatroniczne w pojazdach samochodowych,
- napędy elektryczne i hybrydowe pojazdów samochodowych,
- diagnostyka układów elektronicznego sterowania w pojazdach samochodowych
dr hab. inż.Andrzej FELLNERprofesor PŚ
Katedra Transportu Lotniczego
- geodezja i nawigacja satelitarna;
- GIS w lotnictwie;
- implementacje technik i technologii GNSS (GPS, GLONASS, SBAS/EGNOS, ABAS, GBAS, Galileo) w lotnictwie
dr hab. inż.Tomasz FIGLUSprofesor PŚ
Katedra Transportu Drogowego
- zjawiska wibroakustyczne w pojazdach samochodowych, maszynach i urządzeniach;
- diagnostyka wibroakustyczna;
- metody numeryczne;
- badania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
dr inż.Jan FILIPCZYKadiunkt
Katedra Transportu Drogowego
- badania eksploatacyjne pojazdów samochodowych i silników spalinowych;
- projektowanie obiektów zaplecza technicznego motoryzacji.
 
dr inż.Witold FILUSasystent dydaktyczny
Katedra Transportu Lotniczego
dr hab. inż.Piotr FOLĘGAprofesor PŚ
Katedra Transportu Drogowego
- wspomagane komputerowo projektowanie napędów zębatych;
- zastosowanie MES i MEB w analizie stanu naprężenia;
- analiza wytrzymałości przekładni falowej.
 
dr inż.Wojciech GAMONadiunkt
Katedra Transportu Kolejowego
- transport szynowy
- budowa i eksploatacja maszyn
- bezpieczeństwo w transporcie kolejowym
- tribologia
dr hab. inż.Damian GĄSKAadiunkt
Katedra Transportu Lotniczego
- dźwignice (badania, konstrukcja, analizy wytrzymałościowe, normalizacja)
dr inż.Piotr GUSTOFadiunkt dydaktyczny
Katedra Transportu Drogowego
- silniki spalinowe;
- procesy spalania w silnikach;
- modelowanie matematyczne procesu spalania;
- współczesne systemy zasilania silników;
- katalizatory spalin;
- elektroniczne układy zapłonowe.
dr hab. inż.Damian HADRYŚprofesor PŚ
Katedra Transportu Drogowego
- budowa i eksploatacja maszyn
- naprawy pojazdów samochodowych
- eksploatacja, diagnostyka oraz badania techniczne pojazdów samochodowych
- metody spawalnicze w naprawach powypadkowych pojazdów
- spawanie z chłodzeniem mikrostrumieniowym
dr inż.Tomasz HANISZEWSKIadiunkt
Katedra Transportu Lotniczego
- modelowanie 3D konstrukcji;
- budowa modeli fenomenologicznych;
- teoria drgań;
- użycie MES w projektowaniu;
- dynamika maszyn;
- pomiary drgań;
- badania dynamiki maszyn;
- obliczenia i konstrukcja mechanizmów podnoszenia dźwignic;
- zjawiska dynamiczne w procesie podnoszenia ładunku;
- modelowanie elementów dźwignic, np. lina, napęd, dźwigar, mechanizm podnoszenia.
dr inż.Andrzej HEŁKAadiunkt
Katedra Transportu Kolejowego
- budowa i eksploatacja pojazdów szynowych;
- układy hamulcowe pojazdów szynowych;
- logistyka;
- układy sztucznej inteligencji
dr inż.Mirosław JEMIELNIAKadiunkt
Katedra Transportu Lotniczego
- budowa i eksploatacja statków powietrznych;
- transport lotniczy;
- badanie zdarzeń lotniczych, bezpieczeństwo w lotnictwie;
- lotnicze systemy symulacji lotów.
mgr inż.Michał JUZEKasystent
Katedra Transportu Drogowego
- budowa układów przeniesienia napędu i przekładni zębatych
- diagnostyka wibroakustyczna maszyn i przekładni zębatych
- budowa pojazdów samochodowych
- silniki spalinowe pojazdów samochodowych
- układy napędowe pojazdów samochodowych
dr hab. inż.Grzegorz KAROŃprofesor PŚ
Katedra Systemów Transportowych, Inżynierii Ruchu i Logistyki
- modelowanie systemów i procesów transportowych;
- modele ruchu i modele sieci;
- analizy i prognozy ruchu;
- inżynieria ruchu drogowego;
- inżynieria ruchu kolejowego i systemy srk;
- infrastruktura transportu;
- statystyka procesów transportowych;
- transport i logistyka miejska.
dr inż.Marcin KŁOSadiunkt
Katedra Systemów Transportowych, Inżynierii Ruchu i Logistyki
- wykorzystanie przetwarzania obrazów do pomiarów parametrów ruchu drogowego
- inżynieria ruchu drogowego
- analizy i badania ruchu
- bezpieczeństwo ruchu drogowego.
dr inż.Robert KONIECZKAadiunkt
Katedra Transportu Lotniczego
- aerodynamika i budowa śmigłowców
- eksploatacja, obsługi i diagnostyka statków powietrznych
- niezawodność statków powietrznych
- zagrożenia ekologiczne statków powietrznych
- badanie incydentów i wypadków lotniczych
- kształtowanie bezpieczeństwa lotów.
dr hab. inż.Jarosław KONIECZNYprofesor PŚ
Katedra Transportu Kolejowego
- inżynieria materiałowa
- stopy miedzi obrabiane plastycznie
- nanomateriały metalowe i nanokompozyty oraz kompozyty o osnowie polimerowej
- mikroskopia elektronowa
dr hab. inż.Łukasz KONIECZNYprofesor PŚ
Katedra Transportu Drogowego
- badania dynamiki  
- zawieszeń pojazdów samochodowych;
- zawieszenia hydropneumatyczne;
- diagnostyka maszyn i urządzeń;
- komputerowe wspomaganie projektowania.
dr inż.Wojciech KOTLARZ adiunkt
Katedra Transportu Lotniczego
- budowa i eksploatacja statków powietrznych
- remont statków powietrznych, eksploatacja
- układy zasilania i automatycznej regulacji silników turbinowych
- niezawodność statków powietrznych
- zagrożenia ekologiczne statków powietrznych
dr hab. inż.Jarosław KOZUBAprofesor PŚ
Katedra Transportu Lotniczego
- lotnicze systemy socjotechniczne;
- zastosowanie ergonomii w lotnictwie;
- techniczne aspekty budowy i eksploatacji statków powietrznych;
- bezpieczeństwo i ochrona lotnisk;
- autonomiczne systemy latające i ich zastosowanie w gospodarce i resorcie ON.
dr inż. Krzysztof KRAWIECadiunkt
Katedra Transportu Kolejowego
- Nowe technologie w publicznym transporcie zbiorowym;
- Infrastruktura transportu;
- Transport kolejowy;
- Elektromobilność;
- Optymalizacja sieci transportowych.
dr hab. inż.Stanisław KRAWIECprofesor PŚ
Katedra Systemów Transportowych, Inżynierii Ruchu i Logistyki
- teoria systemów,
- optymalizacja struktur hierarchicznych w transporcie,
- teoria modelowania i optymalizacji systemów transportowych;
- ekonomika i zarządzanie w transporcie.
dr hab. inż.Aleksander KRÓLprofesor PŚ
Katedra Systemów Transportowych, Inżynierii Ruchu i Logistyki
- optymalizacja struktury sieci transportowej,
- optymalizacja układu linii komunikacji publicznej,
- analiza czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego
dr inż.Marcin KRUPAwykładowca
Katedra Transportu Drogowego
- badania eksploatacyjne pojazdów samochodowych i silników spalinowych
dr hab. inż.Grzegorz KUBICAprofesor PŚ
Katedra Transportu Drogowego
- paliwa alternatywne;
- badania homologacyjne;
- obniżenie zużycia energii przez pojazdy samochodowe i silniki spalinowe;
- obniżenie emisji składników toksycznych w spalinach
- projektowanie systemów zasilania paliwami gazowymi aparatury zasilającej i urządzeń gazowych instalacji stosowanych do zasilania silników spalinowych;
- kompletnie wyposażone laboratoria badawcze umożliwiające realizację ww. zakresu badań.
dr inż.Andrzej KUBIKadiunkt
Katedra Transportu Drogowego
- budowa i eksploatacja maszyn
- badania tribologiczne skojarzeń ślizgowych i toczno-ślizgowych
- zastosowanie MES w projektowaniu
- diagnostyka układów elektronicznych w pojazdach samochodowych
- diagnostyka wibroakustyczna
dr inż.Aleksandra KUTRZYK-NYKIELadiunkt
Katedra Transportu Lotniczego
- bezpieczeństwo w transporcie,
- oddziaływanie transportu lotniczego na środowisko,
- budowa i eksploatacja statków powietrznych.
dr hab. inż.Krzysztof LABISZprofesor PŚ
Katedra Transportu Kolejowego
- inżynieria materiałowa;
- stopy aluminium obrabiane cieplnie;
- laserowa obróbka powierzchni materiałów metalowych;
- badania materiałów inżynierskich z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej;
- krystalografia; metody i badania dyfrakcyjne.
prof. dr hab. inż.Bogusław ŁAZARZprofesor zwyczajny
Katedra Transportu Drogowego
- diagnostyka wibroakustyczna przekładni zębatych;
- wspomaganie komputerowe konstruowania napędów zębatych;
- zjawiska dynamiczne w napędach z przekładnia zębatą.
 
mgr inż.Jerzy ŁUKASIKasystent badawczo-dydaktyczny
Katedra Transportu Kolejowego
- sterowanie ruchem kolejowym
dr hab. inż.Elżbieta MACIOSZEKprofesor PŚ
Katedra Systemów Transportowych, Inżynierii Ruchu i Logistyki
- inżynieria ruchu drogowego;
- badania i analizy potoków ruchu;
- projektowanie systemów transportowych.
dr inż.Adam MAŃKAadiunkt
Katedra Transportu Kolejowego
- transport; transport szynowy;
- układy hamulcowe; koła kolejowe; wstawki hamulcowe; hamulce i hamowanie;
- analiza numeryczna MES;
- modelowanie (CATIA) i weryfikacja numeryczna konstrukcji;
- modelowanie zjawisk mechanicznych i termicznych;
- zjawiska kontaktowe;
- analiza obrazu;
- metody sztucznej inteligencji, w tym algorytmy ewolucyjne i sztuczne sieci neuronowe;
- projektowanie i wytwarzanie aparatury kontrolno-pomiarowej;
- pomiary drgań, hałasu, temperatury; rozproszone systemy pomiarowe; pomiary termowizyjne;
- programowanie: Delphi, C, APDL (ANSYS), Autolisp,
- biomechanika.
dr hab. inż.Jerzy MARGIELEWICZprofesor PŚ
Katedra Transportu Lotniczego
- mechanika;
- biomechanika;
- dynamika maszyn;
- drgania mechaniczne;
- mechatronika;
- teoria grafów
dr hab.Katarzyna MARKOWSKAprofesor PŚ
Katedra Systemów Transportowych, Inżynierii Ruchu i Logistyki
- transport wewnętrzny,
- transport zewnętrzny,
- transport pasażerski,
- outsourcing, Logistyka w przedsiębiorstwie,
- Inteligentne Systemy Transportowe,
- komunikacja w biznesie,
- polityka transportowa Unii Europejskiej,
- prawo przewozowe
dr hab. inż.Tomasz MATYJAprofesor PŚ
Katedra Transportu Drogowego
- zastosowanie MES i MEB w analizie stanu naprężenia;
- metody numeryczne w mechanice.
dr hab. inż.Jacek MENDALAprofesor PŚ
Katedra Transportu Lotniczego
– inżynieria materiałowa, powłoki ochronne;
- metody i techniki badań materiałów i powłok;
- korozja i ochrona przed korozją;
- techniki i technologie wytwarzania;
- obliczenia inżynierskie
dr inż.Joanna MICHALSKA-ĆWIEKasystent dydaktyczny
Katedra Systemów Transportowych, Inżynierii Ruchu i Logistyki
- zarządzanie;
- zarządzanie jakością;
- zarządzanie projektem;
- systemy i narzędzia zarządzania jakością w branży kolejowej i motoryzacyjnej
dr hab. inż.Jakub MŁYŃCZAKprofesor PŚ
Katedra Transportu Kolejowego
- sterowanie ruchem kolejowym;
- elektryczne napędy zwrotnicowe;
- współpraca napęd zwrotnicowy – rozjazd;
- trakcja elektryczna;
- transport kolejowy;
- ITS.
dr hab. inż.Bogna MRÓWCZYŃSKAadiunkt
Katedra Systemów Transportowych, Inżynierii Ruchu i Logistyki
- zastosowanie metody elementów skończonych i elementów brzegowych
 
dr hab. inż.Piotr NOWAKOWSKIprofesor PŚ
Katedra Systemów Transportowych, Inżynierii Ruchu i Logistyki
- zbiórka, transport i demontaż i recykling środków technicznych: pojazdów samochodowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- logistyka zwrotna, systemy identyfikacji sprzętu dla celów demontażu
- kody 2D, RFID;
- strategie demontażowe, identyfikacja komponentów i materiałów wykorzystanych w budowie maszyn dla potrzeb recyklingu,
- zbiórka zużytych środków technicznych, optymalizacja zbiórki i transportu odpadów i wyeksploatowanych środków technicznych,
- prace dotyczące przenośników rurowych,
- wykorzystanie CAD w projektowaniu środków technicznych na potrzeby demontażu 
dr inż.Tadeusz OPASIAKadiunkt
Katedra Transportu Lotniczego
- badanie układów napędowych;
- elementy układów napędowych;
- dynamika układów napędowych;
- projektowanie układów napędowych
dr hab. inż.Teresa PAMUŁAprofesor PŚ
Katedra Systemów Transportowych, Inżynierii Ruchu i Logistyki
- metody sztucznej inteligencji;
- sieci neuronowe,
- inteligentne systemy transportu;
- predykcja natężenia ruchu
dr hab. inż.Wiesław PAMUŁAprofesor PŚ
Katedra Systemów Transportowych, Inżynierii Ruchu i Logistyki
- wykorzystanie przetwarzania obrazów do pomiarów parametrów ruchu drogowego;
- zastosowanie fraktali do reprezentacji informacji obrazowej.
 
dr hab. inż.Jacek PAWLICKIprofesor PŚ
Katedra Transportu Kolejowego
- kucie metali;
- technologie przeróbki plastyczne metali;
- nanotechnologie;
- dynamiczne odkształcanie metali
dr hab. inż.Grzegorz PERUŃprofesor PŚ
Katedra Transportu Drogowego
- diagnostyka wibroakustyczna;
- wibroaktywność przekładni zębatych;
- modelowanie zjawisk dynamicznych w przekładniach zębatych;
- komputerowe wspomaganie projektowania;
- mechatronika samochodowa
mgr inż.Eugeniusz PIECHOCZEKasystent dydaktyczny
Katedra Transportu Lotniczego
- wspomaganie oceny porównawczej procesów świadczenia usług z wykorzystaniem alternatywnych środków technicznych;
- systemy symulacji lotu – nowe zastosowania;
- odporność systemów infrastruktury krytycznej na zagrożenia ze strony platform lotniczych;
- innowacyjne metody diagnostyczne z użyciem platform latających
dr hab. inż.Ján PIĽAprofesor PŚ
Katedra Transportu Lotniczego
- bezpieczeństwo w lotnictwie;
- diagnostyka odnosząca się do wpływu wibracji mechanicznych na konstrukcje lotnicze.
prof. dr hab.Andrzej POSMYKprofesor zwyczajny
Katedra Transportu Kolejowego
- tribologia;
- inżynieria materiałowa;
- inżynieria powierzchni.
dr hab. inż.Grzegorz SIERPIŃSKIprofesor PŚ
Katedra Systemów Transportowych, Inżynierii Ruchu i Logistyki
- badania, analizy i prognozy ruchu;
- inżynieria ruchu drogowego;
- modelowanie systemów transportowych;
- optymalizacja sieci transportowych;
- statystyka procesów transportowych.
prof. dr hab.Aleksander SŁADKOWSKIprofesor zwyczajny
Katedra Transportu Kolejowego
- badania komputerowe kolejowych zestawów kołowych.
 
mgr inż.Paweł SŁOWIŃSKIasystent
Katedra Transportu Drogowego
- logistyka transportu,
- logistyka zaopatrzenia
- logistyka produkcji
- analiza sektora TSL
- transport kolejowy
- ITS
- wibroakustyka i cyfrowe przetwarzanie sygnałów
- eco- driving
- przemysł 4.0
dr hab. inż.Aleksander SOBOTAprofesor PŚ
Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
- inżynieria ruchu drogowego;
- modelowanie ruchu i prognozowanie podróży;
- analizy i badania ruchu;
- analizy w transporcie zbiorowym;
- analizy warunków ruchu skrzyżowań drogowych.
dr hab. inż.Marcin STANIEKprofesor PŚ
Katedra Systemów Transportowych, Inżynierii Ruchu i Logistyki
- sterowanie ruchem drogowym;
- inteligentne systemy transportowe;
- oprogramowanie systemów informatycznych transportu.
dr hab. inż.Zbigniew STANIKprofesor PŚ
Katedra Transportu Drogowego
- wytwarzanie i regeneracja warstwy wierzchniej w elementach silników spalinowych.
 
dr inż.Marcin STAŃCZYKadiunkt
Katedra Transportu Kolejowego
- obróbka cieplna w chłodziwach polimerowych z zastosowaniem w transporcie


dr inż.Szymon SURMAadiunkt
Katedra Transportu Kolejowego
- sterowanie ruchem kolejowym;
- kompatybilność elektromagnetyczna – zastosowania kolejowe;
- badania klimatyczne.
dr hab. inż.Bożena SZCZUCKA-LASOTAprofesor PŚ
Katedra Transportu Drogowego
- nowe technologie, budowa i eksploatacja urządzeń oraz materiały (powłoki i stale) dla natryskiwania cieplnego powłok, spawania i napawania
- logistyka transportu oraz zintegrowane systemy zarządzania w procesach produkcyjnych
- trwałość i niszczenie materiałów (korozja wysokotemperaturowa, erozja, abrazja)
mgr inż.Katarzyna TUROŃasystent
Katedra Transportu Drogowego
- zrównoważony rozwój transportu
- miejskie systemy transportowe
- nowe technologie w miejskich systemach transportowych
- sharing economy: car-sharing, bike-sharing
- społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
- transport i logistyka miejska
dr inż.Jan WARCZEKadiunkt
Katedra Transportu Lotniczego
- diagnostyka eksperymentalna i symulacyjna elementów zawieszeń pojazdów samochodowych;
- dynamika zawieszeń samochodowych; aktywne metody tłumienia drgań.
prof. dr hab. inż.Tomasz WĘGRZYNprofesor zwyczajny
Katedra Transportu Drogowego
- inżynieria materiałowa;
- technologia i metalurgia spawania.
dr inż.Łukasz WIERZBICKIadiunkt
Katedra Transportu Kolejowego
- inżynieria materiałowa;
- przetwórstwo i własności tworzyw sztucznych;
- metody wytwarzania i własności kompozytów polimerowych;
- kompozyty polimerowo-metaliczne;
- diagnostyka nieniszcząca materiałów (w szczególności termowizyjna i ultradźwiękowa diagnostyka kompozytów);
- materiały lekkie;
- obróbka plastyczna metali;
- historia techniki;
- kolej dużych prędkości.
dr inż.Robert WIESZAŁAadiunkt
Katedra Transportu Lotniczego
- zanieczyszczenia powstające w wyniku eksploatacji pojazdów;
- metody badań pyłów eksploatacyjnych.
dr inż.Kazimierz WITASZEKadiunkt
Katedra Transportu Drogowego
- sieci neuronowe;
- zużycie części maszyn;
- technika pomiarowa.
dr inż.Mirosław WITASZEKadiunkt dydaktyczny
Katedra Transportu Drogowego
- zużycie, trwałość i niezawodność kół kolejowych zestawów kołowych.
dr hab. inż.Grzegorz WOJNARprofesor PŚ
Katedra Transportu Drogowego
- projektowanie i modelowanie dynamiczne układów przeniesienia napędu;
- diagnostyka wibroakustyczna pojazdów samochodowych (przekładni zębatych, węzłów łożyskowych i silników spalinowych).
dr hab. inż.Renata ŻOCHOWSKAprofesor PŚ
Katedra Systemów Transportowych, Inżynierii Ruchu i Logistyki
- optymalizacja sieci transportowej;
- koordynacja zamknięć w gęstych sieciach transportowych.