Logo Pomoc   
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Transportu
 
 
 
Wybierz widok
Wszystkie elementy
 
 
 

Aktualizacje:
Małgorzata Cieśla

 
  
Widok: 
Adres kontaktowyFiltrObszar zainteresowań badawczychFiltr
dr inż.Tomasz BALCERZAKstarszy wykładowca
Katedra Technologii Lotniczych
- logistyka, transport, lotnictwo
- globalizacja sektora usług lotniczych
- prawo lotnicze
- prawo kosmiczne
- udział i znaczenie Polski w międzynarodowej współpracy lotniczej
- biznes i ekonomia transportu
- terroryzm międzynarodowy
- dyplomacja i stosunki międzynarodowe
dr inż.Henryk BĄKOWSKIadiunkt
Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych
- budowa i eksploatacja maszyn
- badania tribologiczne skojarzeń ślizgowych i toczno-ślizgowych
- wykorzystywanie jakościowej i ilościowej analizy metalograficznej oraz MES
ekspert
dr inż.Krzysztof BIZOŃwykładowca
Katedra Transportu Kolejowego
- metoda elementów skończonych
- dynamika elektromechanicznych układów napędowych
ekspert
dr hab. inż.Dorota BURCHART-KOROLprofesor PŚ
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
- zarządzanie cyklem życia w transporcie
- ocena cyklu życia LCA, ekoefektywność
- ślady środowiskowe – ślad węglowy, ślad wodny, ślad ekologiczny
- ocena środowiskowa w gospodarce o obiegu zamkniętym
- zrównoważony transport
- ochrona środowiska w transporcie
- ekologistyka, zrównoważony łańcuch dostaw
dr hab. inż.Rafał BURDZIKprofesor PŚ
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
- diagnozowanie pojazdów samochodowych
- komfort i bezpieczeństwo w pojazdach
- pomiary i analiza drgań i hałasu
- wibroakustyka i cyfrowe przetwarzanie sygnałów
- analizy sektora TSL
- transport
- logistyka
(ekspert)
mgr inż.Ireneusz CELIŃSKIwykładowca
Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
- badania ruchu drogowego;
- optymalizacja sieci transportowych
- symulacja procesów transportowych
- wykorzystanie nowych technik w badaniach ruchu drogowego
ekspert
dr inż.Maria CIEŚLAadiunkt
Katedra Logistyki i Technologii Transportu
- logistyka transportu, logistyka zaopatrzenia, logistyka produkcji
- zrządzanie logistyczne
- systemy logistyczne
- strategie logistyczne
- transport intermodalny
- zrównoważony rozwój
- CSR
ekspert
dr inż.Zbigniew CZAPLAstraszy wykładowca
Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
- przetwarzanie obrazów cyfrowych;
- metody kompresji obrazów cyfrowych;
- określanie parametrów ruchu drogowego na podstawie danych obrazowych.
ekspert
dr hab. inż.Piotr CZECHprofesor PŚ
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
- diagnostyka wibroakustyczna;
- cyfrowe przetwarzanie sygnałów;
- metody sztucznej inteligencji;
- transport.
ekspert
dr hab. inż. Janusz ĆWIEKprofesor PŚ
Katedra Transportu Kolejowego
- mechanizmy niszczenia wodorowego stopów żelaza;
- inżynieria powierzchni materiałów metalowych;
- stale o wysokiej wytrzymałości;
- nanomateriały.
dr inż.Paweł FABIŚadiunkt
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
- paliwa alternatywne stosowane w silnikach spalinowych,
- diagnostyka silników spalinowych,
- układy mechatroniczne w pojazdach samochodowych,
- napędy elektryczne i hybrydowe pojazdów samochodowych,
- diagnostyka układów elektronicznego sterowania w pojazdach samochodowych
dr hab. inż.Andrzej FELLNERadiunkt
Katedra Technologii Lotniczych
- geodezja i nawigacja satelitarna;
- GIS w lotnictwie;
- implementacje technik i technologii GNSS (GPS, GLONASS, SBAS/EGNOS, ABAS, GBAS, Galileo) w lotnictwie
dr hab. inż.Tomasz FIGLUSprofesor PŚ
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
- zjawiska wibroakustyczne w pojazdach samochodowych, maszynach i urządzeniach;
- diagnostyka wibroakustyczna;
- metody numeryczne;
- badania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
ekspert
dr inż.Jan FILIPCZYKadiunkt
Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych
- badania eksploatacyjne pojazdów samochodowych i silników spalinowych;
- projektowanie obiektów zaplecza technicznego motoryzacji.
 
ekspert
dr inż.Witold FILUSwykładowca
Katedra Technologii Lotniczych
dr inż.Marek FLEKIEWICZ
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
- paliwa alternatywne;
- badania homologacyjne;
- obniżenie zużycia energii przez pojazdy samochodowe i silniki spalinowe;
- obniżenie emisji składników toksycznych w spalinach;
- projektowanie systemów zasilania paliwami gazowymi aparatury zasilającej i urządzeń gazowych instalacji stosowanych do zasilania silników spalinowych;
- kompletnie wyposażone laboratoria badawcze umożliwiające realizację ww. zakresu badań.
 
dr hab. inż.Piotr FOLĘGAprofesor PŚ
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
- wspomagane komputerowo projektowanie napędów zębatych;
- zastosowanie MES i MEB w analizie stanu naprężenia;
- analiza wytrzymałości przekładni falowej.
 
ekspert
dr inż.Damian GĄSKAadiunkt
Katedra Logistyki i Technologii Transportu
dźwignice (badania, konstrukcja, analizy wytrzymałościowe, normalizacja)
ekspert
dr inż.Piotr GUSTOFstarszy wykładowca
Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych
- silniki spalinowe;
- procesy spalania w silnikach;
- modelowanie matematyczne procesu spalania;
- współczesne systemy zasilania silników;
- katalizatory spalin;
- elektroniczne układy zapłonowe.
ekspert
dr inż.Damian HADRYŚadiunkt
Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych
- budowa i eksploatacja maszyn
- naprawy pojazdów samochodowych
- eksploatacja, diagnostyka oraz badania techniczne pojazdów samochodowych
- metody spawalnicze w naprawach powypadkowych pojazdów
- spawanie z chłodzeniem mikrostrumieniowym
dr inż.Tomasz HANISZEWSKIadiunkt
Katedra Logistyki i Technologii Transportu
- modelowanie 3D konstrukcji;
- budowa modeli fenomenologicznych;
- teoria drgań;
- użycie MES w projektowaniu;
- dynamika maszyn;
- pomiary drgań;
- badania dynamiki maszyn;
- obliczenia i konstrukcja mechanizmów podnoszenia dźwignic;
- zjawiska dynamiczne w procesie podnoszenia ładunku;
- modelowanie elementów dźwignic, np. lina, napęd, dźwigar, mechanizm podnoszenia.
ekspert
dr inż.Grażyna HAT-GARNCARZstarszy wykładowca
Katedra Logistyki i Technologii Transportu
- projektowanie i konstruowanie maszyn dźwigowych i przenośników;
- badania własności mechanicznych i reologicznych elementów maszyn transportowych;
- badania taśm przenośnikowych;
- transport intermodalny;
- centra logistyczne;
- logistyka transportu.
 
dr inż.Andrzej HEŁKAadiunkt
Katedra Transportu Kolejowego
- budowa i eksploatacja pojazdów szynowych;
- układy hamulcowe pojazdów szynowych;
- logistyka;
- układy sztucznej inteligencji
ekspert
dr inż. pil.Henryk JAFERNIKadiunkt
Katedra Technologii Lotniczych
logistyka, logistyka transportu lotniczego, lotnictwo, prawo i procedury lotnicze, zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie, infrastruktura lotniskowa, nawigacja satelitarna, implementacja techniki i technologii satelitarnej GNSS
mgr inż.Michał JUZEKasystent
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
- budowa układów przeniesienia napędu i przekładni zębatych
- diagnostyka wibroakustyczna maszyn i przekładni zębatych
- budowa pojazdów samochodowych
- silniki spalinowe pojazdów samochodowych
- układy napędowe pojazdów samochodowych
dr inż.Grzegorz KAROŃadiunkt
Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
 
- modelowanie systemów i procesów transportowych;
- modele ruchu i modele sieci;
- analizy i prognozy ruchu;
- inżynieria ruchu drogowego;
- inżynieria ruchu kolejowego i systemy srk;
- infrastruktura transportu;
- statystyka procesów transportowych;
- transport i logistyka miejska.
ekspert
dr inż.Marcin KŁOSadiunkt
Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
- wykorzystanie przetwarzania obrazów do pomiarów parametrów ruchu drogowego
- inżynieria ruchu drogowego
- analizy i badania ruchu
- bezpieczeństwo ruchu drogowego.
dr inż.Robert KONIECZKAadiunkt
Katedra Technologii Lotniczych
- aerodynamika i budowa śmigłowców
- eksploatacja, obsługi i diagnostyka statków powietrznych
- niezawodność statków powietrznych
- zagrożenia ekologiczne statków powietrznych
- badanie incydentów i wypadków lotniczych
- kształtowanie bezpieczeństwa lotów.
ekspert
dr hab. inż.Jarosław KONIECZNYprofesor PŚ
Katedra Transportu Kolejowego
- inżynieria materiałowa
- stopy miedzi obrabiane plastycznie
- nanomateriały metalowe i nanokompozyty oraz kompozyty o osnowie polimerowej
- mikroskopia elektronowa
dr hab. inż.Łukasz KONIECZNYprofesor PŚ
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
- badania dynamiki  
- zawieszeń pojazdów samochodowych;
- zawieszenia hydropneumatyczne;
- diagnostyka maszyn i urządzeń;
- komputerowe wspomaganie projektowania.
ekspert
dr hab. inż.Jarosław KOZUBAprofesor PŚ
Katedra Technologii Lotniczych
- lotnicze systemy socjotechniczne;
- zastosowanie ergonomii w lotnictwie;
- techniczne aspekty budowy i eksploatacji statków powietrznych;
- bezpieczeństwo i ochrona lotnisk;
- autonomiczne systemy latające i ich zastosowanie w gospodarce i resorcie ON.
dr inż. Krzysztof KRAWIECadiunkt
Katedra Transportu Kolejowego
- Nowe technologie w publicznym transporcie zbiorowym;
- Infrastruktura transportu;
- Transport kolejowy;
- Elektromobilność;
- Optymalizacja sieci transportowych.
dr hab. inż.Stanisław KRAWIECadiunkt
Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
teoria systemów,
optymalizacja struktur hierarchicznych w transporcie,
teoria modelowania i optymalizacji systemów transportowych;
ekonomika i zarządzanie w transporcie.
 
ekspert
dr inż.Aleksander KRÓLadiunkt
Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
optymalizacja struktury sieci transportowej,
optymalizacja układu linii komunikacji publicznej,
analiza czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego
ekspert
dr inż.Marcin KRUPAwykładowca
Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych
badania eksploatacyjne pojazdów samochodowych i silników spalinowych
dr hab. inż.Grzegorz KUBICAprofesor PŚ
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
paliwa alternatywne;
badania homologacyjne;
obniżenie zużycia energii przez pojazdy samochodowe i silniki spalinowe;
obniżenie emisji składników toksycznych w spalinach; projektowanie systemów zasilania paliwami gazowymi - aparatury zasilającej i urządzeń gazowych instalacji stosowanych do zasilania silników spalinowych;
kompletnie wyposażone laboratoria badawcze umożliwiające realizację ww. zakresu badań.
ekspert
mgr inż.Andrzej KUBIKasystent
Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych
- budowa i eksploatacja maszyn
- badania tribologiczne skojarzeń ślizgowych i toczno-ślizgowych
- zastosowanie MES w projektowaniu
- diagnostyka układów elektronicznych w pojazdach samochodowych
- diagnostyka wibroakustyczna
dr hab. inż.Krzysztof LABISZprofesor PŚ
Katedra Transportu Kolejowego
inżynieria materiałowa; stopy aluminium obrabiane cieplnie; laserową obróbkę powierzchni materiałów metalowych; badania materiałów inżynierskich z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej; krystalografia; metody i badania dyfrakcyjne.
prof. dr hab. inż.Bogusław ŁAZARZprofesor zwyczajny
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
diagnostyka wibroakustyczna przekładni zębatych;
wspomaganie komputerowe konstruowania napędów zębatych;
zjawiska dynamiczne w napędach z przekładnia zębatą.
 
(ekspert)
mgr inż.Jerzy ŁUKASIKasystent
Katedra Transportu Kolejowego
sterowanie ruchem kolejowym
dr hab. inż.Jan ŁUKOWSKIprofesor PŚ
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
technologie obróbki cieplnej ze szczególnym uwzględnieniem stosowania syntetycznych mediów chłodzących;
technologie przeróbki plastycznej metali na zimno;
procesy kształtowania materiałów porowatych;
komputerowe wspomaganie procesów projektowania technologii.
 
dr hab. inż.Elżbieta MACIOSZEKprofesor PŚ
Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
inżynieria ruchu drogowego;
badania i analizy potoków ruchu;
projektowanie systemów transportowych.
ekspert
dr inż.Adam MAŃKAadiunkt
Katedra Transportu Kolejowego
transport; transport szynowy; układy hamulcowe; koła kolejowe; wstawki hamulcowe; hamulce i hamowanie; analiza numeryczna MES; modelowanie (CATIA) i weryfikacja numeryczna konstrukcji; modelowanie zjawisk mechanicznych i termicznych; zjawiska kontaktowe; analiza obrazu; metody sztucznej inteligencji, w tym algorytmy ewolucyjne i sztuczne sieci neuronowe; projektowanie i wytwarzanie aparatury kontrolno-pomiarowej; pomiary drgań, hałasu, temperatury; rozproszone systemy pomiarowe; pomiary termowizyjne; programowanie: Delphi, C, APDL (ANSYS), Autolisp, biomechanika.
ekspert
dr hab. inż.Jerzy MARGIELEWICZadiunkt
Katedra Logistyki i Technologii Transportu
mechanika;
biomechanika;
dynamika maszyn;
drgania mechaniczne;
mechatronika;
teoria grafów
ekspert
prof. dr hab. inż.Sylwester MARKUSIKprofesor zwyczajny
Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
badania i projektowanie elementów i zespołów maszyn transportowych;
dynamika maszyn;
aspekty ekologiczne maszyn transportowych;
logistyka transportu miejskiego;
elektromobilność w transporcie publicznym;
intermodalizm w transporcie materiałów sztukowych i sypkich;
logistyka transportu przemysłowego.
dr hab. inż.Tomasz MATYJAprofesor PŚ
Katedra Logistyki i Technologii Transportu
zastosowanie MES i MEB w analizie stanu naprężenia;
metody numeryczne w mechanice.
ekspert
dr inż.Joanna MICHALSKA-ĆWIEKadiunkt
Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
 
zarządzanie;
zarządzanie jakością;
zarządzanie projektem;
systemy i narzędzia zarządzania jakością w branży kolejowej i motoryzacyjnej
dr hab. inż.Jakub MŁYŃCZAKprofesor PŚ
Katedra Transportu Kolejowego
sterowanie ruchem kolejowym;
elektryczne napędy zwrotnicowe;
współpraca napęd zwrotnicowy – rozjazd;
trakcja elektryczna;
transport kolejowy;
ITS.
ekspert
dr inż.Bogna MRÓWCZYŃSKAadiunkt
Katedra Logistyki i Technologii Transportu
zastosowanie metody elementów skończonych i elementów brzegowych.
 
ekspert
dr inż.Zdzisław NIEDZIELAadiunkt
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
techniczna rekonstrukcja wypadków drogowych;
konstruowanie przekładni zębatych;
dynamika przekładni zębatych.
 
ekspert
dr hab. inż.Piotr NOWAKOWSKIadiunkt
Katedra Logistyki i Technologii Transportu
zbiórka, transport i demontaż i recykling środków technicznych: pojazdów samochodowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, logistyka zwrotna, systemy identyfikacji sprzętu dla celów demontażu - kody 2D, RFID; strategie demontażowe, identyfikacja komponentów i materiałów wykorzystanych w budowie maszyn dla potrzeb recyklingu, zbiórka zużytych środków technicznych, optymalizacja zbiórki i transportu odpadów i wyeksploatowanych środków technicznych, prace dotyczące przenośników rurowych, wykorzystanie CAD w projektowaniu środków technicznych na potrzeby demontażu 
ekspert
dr inż.Tadeusz OPASIAKadiunkt
Katedra Logistyki i Technologii Transportu
badanie układów napędowych;
elementy układów napędowych;
dynamika układów napędowych;
projektowanie układów napędowych
ekspert
dr inż.Teresa PAMUŁAstarszy wykładowca
Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
metody sztucznej inteligencji;
sieci neuronowe,
inteligentne systemy transportu;
predykcja natężenia ruchu
ekspert
dr hab. inż.Wiesław PAMUŁAprofesor PŚ
Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
wykorzystanie przetwarzania obrazów do pomiarów parametrów ruchu drogowego;
zastosowanie fraktali do reprezentacji informacji obrazowej.
 
ekspert
dr hab. inż.Jacek PAWLICKIadiunkt
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
kucie metali;
technologie przeróbki plastyczne metali;
nanotechnologie;
dynamiczne odkształcanie metali
ekspert
dr inż.Jerzy PAWLICKIadiunkt
projektowanie systemów transportowych;
nawierzchnia kolejowa klasyczna i niekonwencjonalna linii i stacji kolejowych;
transport zbiorowy;
statystyka procesów transportowych;
konstrukcja dróg i węzłów drogowych.
 
ekspert
dr hab. inż.Grzegorz PERUŃprofesor PŚ
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
diagnostyka wibroakustyczna;
wibroaktywność przekładni zębatych;
modelowanie zjawisk dynamicznych w przekładniach zębatych;
komputerowe wspomaganie projektowania;
mechatronika samochodowa
ekspert
mgr inż.Eugeniusz PIECHOCZEKwykładowca
Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
wspomaganie oceny porównawczej procesów świadczenia usług z wykorzystaniem alternatywnych środków technicznych;
systemy symulacji lotu – nowe zastosowania;
odporność systemów infrastruktury krytycznej na zagrożenia ze strony platform lotniczych;
innowacyjne metody diagnostyczne z użyciem platform latających
dr hab. inż.Ján PIĽAprofesor PŚ
Katedra Technologii Lotniczych
bezpieczeństwo w lotnictwie;
diagnostyka odnosząca się do wpływu wibracji mechanicznych na konstrukcje lotnicze.
prof. dr hab.Andrzej POSMYKprofesor zwyczajny
Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych
tribologia;
inżynieria materiałowa;
inżynieria powierzchni.
ekspert
dr hab. inż.Grzegorz SIERPIŃSKIprofesor PŚ
Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
badania, analizy i prognozy ruchu;
inżynieria ruchu drogowego;
modelowanie systemów transportowych;
optymalizacja sieci transportowych;
statystyka procesów transportowych.
ekspert
prof. dr hab.Aleksander SŁADKOWSKIprofesor zwyczajny
Katedra Logistyki i Technologii Transportu
badania komputerowe kolejowych zestawów kołowych.
 
ekspert
mgr inż.Paweł SŁOWIŃSKIasystent
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
- logistyka transportu,
- logistyka zaopatrzenia
- logistyka produkcji
- analiza sektora TSL
- transport kolejowy
- ITS
- wibroakustyka i cyfrowe przetwarzanie sygnałów
- eco- driving
- przemysł 4.0
dr inż.Aleksander SOBOTAadiunkt
Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
inżynieria ruchu drogowego;
modelowanie ruchu i prognozowanie podróży;
analizy i badania ruchu;
analizy w transporcie zbiorowym;
analizy warunków ruchu skrzyżowań drogowych.
ekspert
dr inż.Marcin STANIEKadiunkt
Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
sterowanie ruchem drogowym;
inteligentne systemy transportowe;
oprogramowanie systemów informatycznych transportu.
ekspert
dr hab. inż.Zbigniew STANIKprofesor PŚ
Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych
wytwarzanie i regeneracja warstwy wierzchniej w elementach silników spalinowych.
 
ekspert
dr inż.Marcin STAŃCZYKadiunkt
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych


obróbka cieplna w chłodziwach polimerowych z zastosowaniem w transporcie


ekspert
dr inż.Szymon SURMAadiunkt
Katedra Transportu Kolejowego
sterowanie ruchem kolejowym;
kompatybilność elektromagnetyczna – zastosowania kolejowe;
badania klimatyczne.
ekspert
dr hab. inż.Bożena SZCZUCKA-LASOTAprofesor PŚ
Katedra Logistyki i Technologii Transportu
- nowe technologie, budowa i eksploatacja urządzeń oraz materiały (powłoki i stale) dla natryskiwania cieplnego powłok, spawania i napawania
- logistyka transportu oraz zintegrowane systemy zarządzania w procesach produkcyjnych
- trwałość i niszczenie materiałów (korozja wysokotemperaturowa, erozja, abrazja)
mgr inż.Katarzyna TUROŃasystent
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
- zrównoważony rozwój transportu
- miejskie systemy transportowe
- nowe technologie w miejskich systemach transportowych
- sharing economy: car-sharing, bike-sharing
- społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
- transport i logistyka miejska
dr inż.Jan WARCZEKadiunkt
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
diagnostyka eksperymentalna i symulacyjna elementów zawieszeń pojazdów samochodowych;
dynamika zawieszeń samochodowych; aktywne metody tłumienia drgań.
ekspert
prof. dr hab. inż.Tomasz WĘGRZYNprofesor zwyczajny
Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych
inżynieria materiałowa;
technologia i metalurgia spawania.
ekspert
dr inż.Łukasz WIERZBICKIadiunkt
Katedra Transportu Kolejowego
inżynieria materiałowa;
przetwórstwo i własności tworzyw sztucznych;
metody wytwarzania i własności kompozytów polimerowych;
kompozyty polimerowo-metaliczne;
diagnostyka nieniszcząca materiałów (w szczególności termowizyjna i ultradźwiękowa diagnostyka kompozytów);
materiały lekkie;
obróbka plastyczna metali;
historia techniki;
kolej dużych prędkości.
dr inż.Robert WIESZAŁAadiunkt
Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych
zanieczyszczenia powstające w wyniku eksploatacji pojazdów;
metody badań pyłów eksploatacyjnych.
ekspert
prof. dr hab. inż.Andrzej WILK
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
diagnostyka napędów zębatych i pojazdów samochodowych;
badania hałasów i drgań emitowanych przez pojazdy samochodowe;
badanie zjawisk dynamicznych w przekładniach zębatych;
wspomagane komputerowo projektowanie napędów zębatych.
 
ekspert
dr inż.Kazimierz WITASZEKstarszy wykladowca
Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych
sieci neuronowe;
zużycie części maszyn;
technika pomiarowa.
ekspert
dr inż.Mirosław WITASZEKstarszy wykładowca
Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych
zużycie, trwałość i niezawodność kół kolejowych zestawów kołowych.
ekspert
dr hab. inż.Grzegorz WOJNARadiunkt
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
projektowanie i modelowanie dynamiczne układów przeniesienia napędu;
diagnostyka wibroakustyczna pojazdów samochodowych (przekładni zębatych, węzłów łożyskowych i silników spalinowych).
ekspert
dr hab. inż.Renata ŻOCHOWSKAprofesor PŚ
Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
optymalizacja sieci transportowej;
koordynacja zamknięć w gęstych sieciach transportowych.
 
ekspert
dr hab. inż.Zbigniew ŻUREK
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
techniki pomiarowe wielkości elektrycznych i nieelektrycznych;
symulacje i pomiary pól elektromagnetycznych.
 
 
ekspert