Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Mechaniczny Technologiczny: Leszek A. DOBRZAŃSKI
   

Tytuł, stopień naukowy

Prof. dr hab. inż. mDr H.C. 

Imię i nazwisko

Leszek A. DOBRZAŃSKI 

Stanowisko

profesor zwyczajny 

Obszar zainteresowań badawczych

materiałoznawstwo stali maszynowych, specjalnych, narzędziowych i spiekanych materiałów narzędziowych, stopów metali nieżelaznych, materiałów inteligentnych, materiałów magnetycznie twardych i miękkich, materiałów kompozytowych i nanostrukturalnych, inżynieria wytwarzania, technologie procesów materiałowych, automatyzacja procesów technologicznych, badania przemian fazowych zachodzących podczas różnych procesów technologicznych;
badania własności użytkowych elementów maszyn i narzędzii elementów funkcjonalnych odpowiednio obrabianych cieplnie, cieplno-chemicznie i cieplno-plastycznie oraz pokrytych twardymi warstwami w procesach PVD i CVD oraz metodami przetapiania i stopowania laserowego;
badania składu fazowego i przemian fazowych oraz własności warstw wierzchnich; badania własności mechanicznych oraz struktury metali i stopów , w tym metodami mikroskopii elektronowej; komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej.
Komputerowa nauka o materiałach, zastosowanie metod sztucznej inteligencji w inżynierii materiałowej, komputerowe wspomaganie dydaktyki, zdalne nauczanie, Edukacja techniczno-informatyczna.

Adres kontaktowy

Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
Zakład Technologii Procesów Materiałowych, Zarządzania i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwie
44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18A
pokój nr 366
tel.: 032 237 16 53
fax: 032 237 22 81
Załączniki
Utworzony o 2004-03-23 09:36  przez Krzysztof Gurgul 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-01-12 10:25 , autor ostatniej modyfikacji: Barbara Ćwiok