Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Mechaniczny Technologiczny: Jan DARLEWSKI
   

Tytuł, stopień naukowy

Prof. dr hab. inż. 

Imię i nazwisko

Jan DARLEWSKI 

Stanowisko

profesor zwyczajny emerytowany - ZMARŁ 24.06.2009 r. 

Obszar zainteresowań badawczych

projektowanie procesów technologicznych maszyn; zintegrowane komputerowo wytwarzanie (CIM);
badania skrawalności materiałów metalowych i tworzyw sztucznych oraz optymalizacja procesu skrawania;
konstrukcja i badania skrawności narzędzi skrawających; pomiary wielkości geometrycznych

Adres kontaktowy

Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania
Zakład Automatyzacji Procesów Technologicznych
44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18A
pokój nr 284
tel.: 032 237 16 03
sekretariat 032 237 24 60, 032 237 16 57
fax: 032 237 16 24
Załączniki
Utworzony o 2004-03-23 09:34  przez Krzysztof Gurgul 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-09-01 09:15 , autor ostatniej modyfikacji: Barbara Ćwiok