Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Mechaniczny Technologiczny: Tomasz TAŃSKI
   

Tytuł, stopień naukowy

Dr hab. inż. 

Imię i nazwisko

Tomasz TAŃSKI 

Stanowisko

adiunkt z habilitacją 

Obszar zainteresowań badawczych

Materiałoznawstwo stopów metali nieżelaznych, materiałów kompozytowych i nanostrukturalnych, inżynieria wytwarzania, technologie procesów materiałowych, badania przemian fazowych zachodzących podczas różnych procesów technologicznych, badania własności użytkowych elementów odpowiednio obrabianych cieplnie, cieplno-chemicznie i cieplno-plastycznie oraz pokrytych twardymi warstwami w procesach PVD i CVD oraz metodami przetapiania i stopowania laserowego, badania składu fazowego i przemian fazowych oraz własności warstw wierzchnich, badania własności mechanicznych oraz struktury metali i stopów, w tym metodami mikroskopii elektronowej, komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej, komputerowa nauka o materiałach, zastosowanie metod sztucznej inteligencji w inżynierii materiałowej, komputerowe wspomaganie dydaktyki.

Adres kontaktowy

Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
Zakład Technologii Procesów Materiałowych, Zarządzania i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwie
44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18a
pokój nr 364
tel.: 032 237 25 09
fax: 032 237 22 81
e-mail: tomasz.tanski@polsl.pl
Załączniki
Utworzony o 2013-02-20 08:19  przez Barbara Ćwiok 
Data ostatniej modyfikacji: 2013-02-20 08:19 , autor ostatniej modyfikacji: Barbara Ćwiok