Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Mechaniczny Technologiczny: Jerzy MENDAKIEWICZ
   

Tytuł, stopień naukowy

Dr hab. inż. 

Imię i nazwisko

Jerzy MENDAKIEWICZ 

Stanowisko

Profesor nadzwyczajny 

Obszar zainteresowań badawczych

Komputerowe modelowanie procesów krzepnięcia,
zadania odwrotne,
termodynamika procesów odlewniczych,
modelowanie procesów nieustalonej dyfuzji ciepła z wykorzystaniem metod numerycznych,
zastosowanie statystyki matematycznej do opracowania wyników pomiarów i obliczeń

Adres kontaktowy

Katedra Wytrzymałości Materiałów
i Metod Komputerowych Mechaniki
44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18A
pokój nr 151
tel.: 032 237 22 73
fax: 032 237 12 82
e-mail: jerzy.mendakiewicz@polsl.pl
Załączniki
Utworzony o 2012-03-22 13:48  przez Barbara Ćwiok 
Data ostatniej modyfikacji: 2012-08-30 08:25 , autor ostatniej modyfikacji: Barbara Ćwiok