Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Mechaniczny Technologiczny: Jerzy Bolesław BURSA
   

Tytuł, stopień naukowy

Prof. dr hab. inż. 

Imię i nazwisko

Jerzy Bolesław BURSA 

Stanowisko

profesor zwyczajny emerytowany - ZMARŁ 09.04.2011 r. 

Obszar zainteresowań badawczych

przetwórstwo i stosowanie tworzyw sztucznych; reologia, mechanika i wytrzymałość polimerów i kompozytów polimerowych; maszyny i narzędzia do przetwórstwa tworzyw sztucznych; nanonapełniacze, nanorurki węglowe, fulereny, pękanie polimerów

Adres kontaktowy

Instytut Materialów Inzynierskich i Biomedycznych
Zakład Przetwórstwa Materialów Metalowych i Polimerowych
44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18A
pokój nr 174
tel.: 032 237 26 03
fax: 032 237 16 50
Załączniki
Utworzony o 2004-03-23 09:32  przez Krzysztof Gurgul 
Data ostatniej modyfikacji: 2012-03-22 11:32 , autor ostatniej modyfikacji: Barbara Ćwiok