Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Mechaniczny Technologiczny: Tadeusz BURCZYŃSKI
   

Tytuł, stopień naukowy

Prof. dr hab. inż. 

Imię i nazwisko

Tadeusz BURCZYŃSKI 

Stanowisko

profesor zwyczajny 

Obszar zainteresowań badawczych

zaawansowane obliczenia wytrzymałościowe i projektowe konstrukcji za pomocą metody elementów skończonych (MES) i metody elementów brzegowych (MEB) w zakresie: liniowa analiza statyczna konstrukcji; nieliniowa analiza konstrukcji uwzględniająca: nieliniowości materiałowe (plastyczność, lepkosprężystość, pełzanie, lepko- plastyczność), nieliniowości geometryczne (odkształcenia skończone);
materiały izotropowe, anizotropowe, ortotropowe, laminaty, kompozyty;
analiza wrażliwości i optymalizacja konstrukcji;
analiza konstrukcji przy obciążeniach stochastycznych; zagadnienie kontaktu ciał odkształcalnych;
dynamiczne zagadnienia ustalone i nieustalone;
ustalony i nieustalony przepływ ciepła.

Adres kontaktowy

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
Zakład Mechaniki Komputerowej i Wytrzymałości Materiałów
44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18A
pokój 102a
tel.: (+4832)237-1204 lub 237-1487
fax: (+4832)237-1282
Załączniki
Utworzony o 2004-03-23 09:30  przez Krzysztof Gurgul 
Data ostatniej modyfikacji: 2005-01-25 14:27 , autor ostatniej modyfikacji: Krzysztof Gurgul