Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Mechaniczny Technologiczny: Danuta SZEWIECZEK
   

Tytuł, stopień naukowy

Prof. dr hab. inż. 

Imię i nazwisko

Danuta SZEWIECZEK 

Stanowisko

profesor zwyczajny emerytowany 

Obszar zainteresowań badawczych

badanie własności i struktury wyrobów metalowych;
obróbka cieplna wyrobów metalowych;
metody instrumentalne do celów badawczych i kontroli procesów technologicznych obróbki cieplnej;
inżynieria jakosci,
materiały amorficzne i nanokrystaliczne - otrzymywanie i aplikacja, badanie własności i struktury

Adres kontaktowy

Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
Zakład Technologii Procesów Materiałowych, Zarządzania i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwie
44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18A
pokój nr 373
tel.: 032 237 16 64
fax: 032 237 22 81
e-mail: Danuta.Szewieczek@polsl.pl
Załączniki
Utworzony o 2004-03-23 09:52  przez Krzysztof Gurgul 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-01-12 10:26 , autor ostatniej modyfikacji: Barbara Ćwiok