Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Mechaniczny Technologiczny: Bogdan SKALMIERSKI
   

Tytuł, stopień naukowy

Prof. dr hab. inż. Dr H.C. 

Imię i nazwisko

Bogdan SKALMIERSKI 

Stanowisko

profesor zwyczajny emerytowany - ZMARŁ 03.02.2012 r. 

Obszar zainteresowań badawczych

mechanika;
teoria drgań;
kinematyka i dynamika mechanizmów wyższych klas;
procesy stochastyczne w dynamice;
problemy stabilności;
stany naprężeń płyt rezonansowych a jakość instumentów.

Adres kontaktowy

Katedra Mechaniki Stosowanej
Zakład Dynamiki Maszyn i Układów Elektromechanicznych
44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18A
pokój nr 175b
tel.: 032 237 13 09
Załączniki
Utworzony o 2004-03-23 09:50  przez Krzysztof Gurgul 
Data ostatniej modyfikacji: 2012-03-22 11:38 , autor ostatniej modyfikacji: Barbara Ćwiok