Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Mechaniczny Technologiczny: Ryszard NOWOSIELSKI
   

Tytuł, stopień naukowy

Prof. dr hab. inż. 

Imię i nazwisko

Ryszard NOWOSIELSKI 

Stanowisko

profesor zwyczajny 

Obszar zainteresowań badawczych

metaloznawstwo;
obróbka cieplna i odkształcenia plastyczne metali;
materiały amorficzne i nanokrystaliczne;
zarządzanie środowiskiem, technologiami materiałowymi i cyklem życia produktu.

Adres kontaktowy

Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
Zakład Materiałów Nanokrystalicznych i Funkcjonalnych oraz Zrównoważonych Technologii Proekologicznych
44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18A
pokój nr 277
tel.: (+4832) 237-1897
e-mail: Ryszard.Nowosielski@polsl.pl
Załączniki
Utworzony o 2004-03-23 09:49  przez Krzysztof Gurgul 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-03-30 09:20 , autor ostatniej modyfikacji: Barbara Ćwiok