Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki: Sylwia BRZEZICKA - TESARCZYK
   

Tytuł, stopień naukowy

Mgr inż. 

Imię i nazwisko

Sylwia BRZEZICKA - TESARCZYK 

Stanowisko

asystentka 

Obszar zainteresowań badawczych

wpływ zawartości metali ciężkich na osady ściekowe,


 technologie usuwania metali ciężkich z osadów ściekowych


 badania osadów ściekowych,


 systemowa gospodarka odpadami,


 technologie zagospodarowania odpadów,


 badania odpadów,


 przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska,


 ochrona środowiska


Adres kontaktowy

Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych


 Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku


 ul. Rudzka 13E


 44-200 Rybnik


 pokój nr a19


 tel. (032) 429-57-94


 fax: (032) 429-57-93


Załączniki
Utworzony o 2010-04-16 13:50  przez Lesław Płonka 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-06-02 12:10 , autor ostatniej modyfikacji: Lesław Płonka