Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki: Jacek ŻELIŃSKI
   

Tytuł, stopień naukowy

Dr inż. 

Imię i nazwisko

Jacek ŻELIŃSKI 

Stanowisko

adiunkt 

Obszar zainteresowań badawczych

ocena ilościowa emisji i imisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego;
 rozprzestrzenianie substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym;
 ocena oddziaływania źródeł emisji na otoczenie;
 optymalizacja nakładów na ochronę powietrza;
 zarządzanie środowiskiem naturalnym.
 

Adres kontaktowy

Katedra Ochrony Powietrza
 44-101 Gliwice, ul. Akademicka 2
 pokój nr 851
 tel.: (+4832) 237-15 -19,
 fax: (+4832) 237-12 - 90.
 
Załączniki
Utworzony o 2010-04-16 13:50  przez Lesław Płonka 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-04-16 13:50 , autor ostatniej modyfikacji: Lesław Płonka