Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki: Magdalena ŻAK
   

Tytuł, stopień naukowy

Dr inż. 

Imię i nazwisko

Magdalena ŻAK 

Stanowisko

adiunkt 

Obszar zainteresowań badawczych

ocena ilościowa stężeń zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym,
 zanieczyszczenia motoryzacyjne,
 wpływ motoryzacji na jakość powietrza,
 źródła emisji zanieczyszczeń,
 techniczne metody ochrony powietrza,
 meteorologia w ochronie środowiska

Adres kontaktowy

Katedra Ochrony Powietrza
 44-101 Gliwice, ul. Akademicka 2
 pokój nr 849
 tel.: (+4832) 237-19 -93,
 fax: (+4832) 237-12 - 90.
 
Załączniki
Utworzony o 2010-04-16 13:49  przez Lesław Płonka 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-04-16 13:49 , autor ostatniej modyfikacji: Lesław Płonka