Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki: Zbigniew ŻMUDKA
   

Tytuł, stopień naukowy

Dr inż. 

Imię i nazwisko

Zbigniew ŻMUDKA 

Stanowisko

starszy wykładowca 

Obszar zainteresowań badawczych

badanie pełnych charakterystyk parametrów eksploatacyjnych silników spalinowych;
 metodyka pośrednich pomiarów parametrów charakteryzujących procesy wewnętrzne silników;
 badanie emisji substancji toksycznych (pełny skład spalin) i sposoby jej ograniczenia;
 badania trwałościowe;
 badania diagnostyczne i regulacja pojazdów;
 projektowanie stanowisk badawczych elementów silników.
 

Adres kontaktowy

Instytut Techniki Cieplnej
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 316
 tel.: (+4832) 237-13-32
 fax: (+4832) 237-28-72
 
Załączniki
Utworzony o 2010-04-16 13:49  przez Lesław Płonka 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-04-16 13:49 , autor ostatniej modyfikacji: Lesław Płonka