Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki: Izabela ZIMOCH
   

Tytuł, stopień naukowy

Dr inż. 

Imię i nazwisko

Izabela ZIMOCH 

Stanowisko

adiunkt 

Obszar zainteresowań badawczych

Zastosowanie teorii niezawodności w ocenie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, optymalizacja eksploatacji układów wodociągowych; analiza bezpieczeństwa i ocena ryzyka eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Modelowanie hydrauliczne i jakościowe eksploatacji sieci wodociągowej. Badania wtórnego zanieczyszczenia wody w układach dystrybucji. Badanie, analiza i modelowanie powstawania ubocznych produktów dezynfekcji wody. Technologie i urządzenia do uzdatniania wody.

Adres kontaktowy

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
 Ul. Konarskiego 18
 Zakład Technologii Wody i Ścieków
 Ul. M. Strzody 7
 44-100 Gliwice
 Pokój 255
 Tel.: (4832)2372884
Załączniki
Utworzony o 2010-04-16 13:49  przez Lesław Płonka 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-04-16 13:49 , autor ostatniej modyfikacji: Lesław Płonka