Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki: Ewa ZIELEWICZ
   

Tytuł, stopień naukowy

Dr hab. inż. 

Imię i nazwisko

Ewa ZIELEWICZ 

Stanowisko

adiunkt 

Obszar zainteresowań badawczych

badania technologiczne osadów ściekowych w procesach stabilizacji i odwadniania;
 badania procesów koagulacji i flokulacji chemicznej i ultradźwiękowej;
 opracowanie projektów koncepcyjnych oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych;
 dobór urządzeń.
 

Adres kontaktowy

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 204
 tel.: (+4832) 237-13-61
 fax: (+4832) 237-17-94
 
Załączniki
Utworzony o 2010-04-16 13:49  przez Lesław Płonka 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-04-16 13:49 , autor ostatniej modyfikacji: Lesław Płonka