Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki: Mariola RAJCA
   

Tytuł, stopień naukowy

Dr inż. 

Imię i nazwisko

Mariola RAJCA 

Stanowisko

adiunkt 

Obszar zainteresowań badawczych

Zastosowanie ciśnieniowych procesów membranowych w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków. Procesy jednostkowe, zintegrowane/hybrydowe w usuwaniu  zanieczyszczeń z wód. Badanie mechanizmu zjawiska blokowania membran (foulingu). Określanie przydatności procesów zintegrowanych/hybrydowych w zmniejszaniu intensywności zjawiska foulingu. Modelowanie wydajności filtracji membranowej w procesach jednostkowych i zintegrowanych/hybrydowych

Adres kontaktowy

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków          44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2, pok. 843, tel.: (+4832) 237-29-81
Załączniki
Utworzony o 2010-04-16 13:49  przez Lesław Płonka 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-04-16 13:49 , autor ostatniej modyfikacji: Lesław Płonka