Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki: Wioletta PRZYSTAŚ
   

Tytuł, stopień naukowy

Dr inż. 

Imię i nazwisko

Wioletta PRZYSTAŚ 

Stanowisko

adiunkt 

Obszar zainteresowań badawczych

zastosowanie grzybów w procesach usuwania zanieczyszczeń organicznych ze ścieków i gleby, dekoloryzacja ścieków przemysłowych, bioremediacja gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi oraz związkami ropopochodnymi (bioaugmentacja, biostymulacja, fitoremediacja, mykoremediacja itp.), ocena toksykologiczna zanieczyszczeń nieorganicznych oraz produktów rozkładu zanieczyszczeń organicznych, ocena aktywności i liczebności mikroorganizmów.

Adres kontaktowy

Katedra Biotechnologii Środowiskowej, 44-100 Gliwice, ul. Krzywoustego 6, pokój 211 Tel: (+4832) 237 28 55)
Załączniki
Utworzony o 2010-04-16 13:49  przez Lesław Płonka 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-04-16 13:50 , autor ostatniej modyfikacji: Lesław Płonka