Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki: Anna PASOŃ-KONIECZYŃSKA
   

Tytuł, stopień naukowy

Dr inż. 

Imię i nazwisko

Anna PASOŃ-KONIECZYŃSKA 

Stanowisko

adiunkt                                       1/2 etatu 

Obszar zainteresowań badawczych

zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego;
 źródła emisji zanieczyszczeń;
 wskaźniki emisji zanieczyszczeń z energetycznego spalania paliw stałych;
 oczyszczanie gazów odlotowych;
 technologie mało- i bezodpadowe.
 

Adres kontaktowy

Katedra Ochrony Powietrza
 44-101 Gliwice, ul. Akademicka 2
 pokój nr 850
 tel.: (+4832) 237-15-19,
 fax: (+4832) 237-12-90
 
 
Załączniki
Utworzony o 2010-04-16 13:49  przez Lesław Płonka 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-04-16 13:49 , autor ostatniej modyfikacji: Lesław Płonka