Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki: Urszula OLSIŃSKA
   

Tytuł, stopień naukowy

Dr inż. 

Imię i nazwisko

Urszula OLSIŃSKA 

Stanowisko

starszy wykładowca 

Obszar zainteresowań badawczych

dobór, opracowanie i optymalizacja procesów i urządzeń do utleniania zanieczyszczeń zawartych w wodzie i ściekach;
 zaawansowane procesy utleniania w technologii wody i ścieków;
 toksyczne produkty uboczne stosowania silnych utleniaczy;
 badania laboratoryjne i pilotowe ozonowania, ozonowania wspomaganego działaniem nadtlenku wodoru lub promieniowaniem UV;
 obliczenia hydrauliczne urządzeń do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz systemów dystrybucji wody.
 

Adres kontaktowy

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 261
 tel.: (+4832) 237-21-73
 fax: (+4832) 237-21-73
Załączniki
Utworzony o 2010-04-16 13:49  przez Lesław Płonka 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-04-16 13:49 , autor ostatniej modyfikacji: Lesław Płonka