Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki: Anna MAINKA
   

Tytuł, stopień naukowy

Dr inż. 

Imię i nazwisko

Anna MAINKA 

Stanowisko

asystent 

Obszar zainteresowań badawczych

kinetyka procesów chemicznych zachodzących w atmosferze, chemia atmosfery;
 badanie przemian chemicznych S(IV) w fazie ciekłej atmosfery;
 oznaczanie zanieczyszczeń metodami spektrofotometrycznymi.
 

Adres kontaktowy

Katedra Ochrony Powietrza                           44-101 Gliwice, ul. Akademicka 2, pokój nr 656, tel.: (+4832) 237-15-40
Załączniki
Utworzony o 2010-04-16 13:49  przez Lesław Płonka 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-04-16 13:49 , autor ostatniej modyfikacji: Lesław Płonka