Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki: Marek KUROWICZ
   

Tytuł, stopień naukowy

Dr inż. 

Imię i nazwisko

Marek KUROWICZ 

Stanowisko

adiunkt 

Obszar zainteresowań badawczych

konstrukcja i eksploatacja maszyn wirnikowych;
 opracowywanie konstrukcji, lub modernizacja kompletnych maszyn i urządzeń, lub ich poszczególnych elementów;
 opracowywanie konstrukcji urządzeń do poprawy sprawności i niezawodności działania systemów technologicznych;
 badania wibroakustyczne dynamiki maszyn i urządzeń, których celem jest ocena ich stanu technicznego oraz poprawna modernizacja istniejących systemów nadzoru i diagnostyki maszyn;
 ochrona środowiska przed skutkami hałasu i drgań:
 przeprowadzanie pomiarów hałasu i drgań na stanowiskach pracy wraz z oceną ich szkodliwości dla pracowników;
 wykonywanie dokumentacji technicznej;
 osłony akustyczne i wibroizolacja;
 nadzór nad instalowaniem środków zabezpieczających przed nadmiernym hałasem i drganiami.
 

Adres kontaktowy

Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych
 Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn Energetycznych
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 446
 tel.: (+4832) 237-23-60; fax: (+4832) 237-26-80  
Załączniki
Utworzony o 2010-04-16 13:49  przez Lesław Płonka 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-04-16 13:49 , autor ostatniej modyfikacji: Lesław Płonka