Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki: Andrzej KSIĄDZ
   

Tytuł, stopień naukowy

Dr inż. 

Imię i nazwisko

Andrzej KSIĄDZ 

Stanowisko

adiunkt 

Obszar zainteresowań badawczych

Spalanie paliw
 Powstawanie zanieczyszczeń w trakcie spalania
 Niskoemisyjne spalanie
 Przemiany metali śladowych (m.in. rtęci) w trakcie spalania
 Powstawanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) podczas spalania
 Zgazowanie węgla i biomasy
 Pomiary emisji substancji szkodliwych w procesach spalania
 Wykorzystanie analizy termograwimetrycznej (TG-DTA) w badaniach termochemicznego przetwórstwa materiałów
 Chromatografia gazowa
 Technologie oczyszczania spalin
 Alternatywne źródła energii

Adres kontaktowy

Instytut Techniki Cieplnej
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 22
 pokój nr 201
 tel.: (+4832) 237-29-20
 fax: (+4832) 237-28-72
Załączniki
Utworzony o 2010-04-16 13:49  przez Lesław Płonka 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-04-16 13:49 , autor ostatniej modyfikacji: Lesław Płonka