Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki: Danuta KRÓL
   

Tytuł, stopień naukowy

Dr inż. 

Imię i nazwisko

Danuta KRÓL 

Stanowisko

adiunkt 

Obszar zainteresowań badawczych

badania paliwowe i fizykochemiczne odpadów;
 redukcja metali ciężkich z procesów spalania paliw, odpadów i biomasy;  oznaczanie zanieczyszczeń w gazach odlotowych metodą GC-MS; redukcja chlorowodoru w kotłach podczas spalania paliw, odpadów, biomasy;
 technologie unieszkodliwiania odpadów;
 odnowa skażonych gleb

Adres kontaktowy

Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 124
 tel.: (+4832) 237-1134  
 fax: (+4832) 237-11-67
Załączniki
Utworzony o 2010-04-16 13:49  przez Lesław Płonka 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-04-16 13:49 , autor ostatniej modyfikacji: Lesław Płonka