Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki: Michał KOZIOŁ
   

Tytuł, stopień naukowy

Dr inż. 

Imię i nazwisko

Michał KOZIOŁ 

Stanowisko

adiunkt 

Obszar zainteresowań badawczych

spalanie i współspalanie paliw oraz stałych i ciekłych substancji odpadowych i biomasy;
 procesy odgazowania i zgazowania;
 metody termicznej utylizacji odpadów;
 technologie zagospodarowania odpadów;
 pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych pyłów, pomiary hałasu

Adres kontaktowy

Katedra Technologii  i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 240
 tel.: (+4832) 237-1123  
 fax: (+4832) 237-11-67
Załączniki
Utworzony o 2010-04-16 13:49  przez Lesław Płonka 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-04-16 13:49 , autor ostatniej modyfikacji: Lesław Płonka