Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki: Helena KOŚCIELNIAK
   

Tytuł, stopień naukowy

Dr inż. 

Imię i nazwisko

Helena KOŚCIELNIAK 

Stanowisko

st wykładowca 

Obszar zainteresowań badawczych

Oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych oraz odcieków składowiskowych.
 Metody zintegrowane oczyszczania ścieków przemysłowych. Ocena struktury właściwości fizycznych osadu czynnego pod wpływem zanieczyszczeń przemysłowych.
 

Adres kontaktowy

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
 Zakład Technologii Wody i Ścieków
 44-100 Gliwice
 ul. M. Strzody 7, p. 277
 Tel.: (4832)2372821
Załączniki
Utworzony o 2010-04-16 13:49  przez Lesław Płonka 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-04-16 13:49 , autor ostatniej modyfikacji: Lesław Płonka