Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki: Andrzej GROSSMAN
   

Tytuł, stopień naukowy

Dr inż. 

Imię i nazwisko

Andrzej GROSSMAN 

Stanowisko

starszy wykładowca 

Obszar zainteresowań badawczych

opracowywanie metod analizy pierwiastków na różnym poziomie stężeń w materiałach nieorganicznych z różnych faz przeróbki surowców mineralnych, w wodach, ściekach, odpadach itp.
 

Adres kontaktowy

Instytut Inżynieri Wody i Ścieków
 Zakład Chemii Sanitarnej i Procesów Membranowych
 44-101 Gliwice, ul. Akademicka 2
 pokój nr 847a
 tel.: (+4832) 237-29-78
Załączniki
Utworzony o 2010-04-16 13:49  przez Lesław Płonka 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-04-16 13:49 , autor ostatniej modyfikacji: Lesław Płonka