Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki: Krzysztof GASKA
   

Tytuł, stopień naukowy

Dr inż. 

Imię i nazwisko

Krzysztof GASKA 

Stanowisko

adiunkt 

Obszar zainteresowań badawczych

- Systemy wspomagania komputerowego w ochronie środowiska,
 - Systemy  CAD/GIS (Systemy Informacji Geograficznej) w  zarządzaniu środowiskiem naturalnym oraz planowaniu i analizie gospodarki odpadami,
 - Strategie ewolucyjne w zarządzaniu środowiskiem naturalnym,
 - Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji (sztuczne sieci neuronowe, systemy ekspertowe) w planowaniu i zarządzaniu zintegrowanych systemów gospodarki odpadami,
 - Modelowanie i analiza obiektowa  systemów gospodarki odpadami,
 - Teoria sterowania i systemów,
 - Projektowanie systemów baz danych (obiektowych, relacyjnych i obiektowo – relacyjnych),
 - Optymalizacja procesów przy zastosowaniu algorytmów optymalizacji dyskretnej oraz algorytmów genetycznych,
 - Analiza efektywności ekonomicznej przedsięwzięć o charakterze proekologicznym,
 - Techniki eksploracyjnej analizy danych (EDA) i zgłębiania danych (Data Mining),
 - Inżynieria projektowania i analizy obiektowej (z wykorzystaniem języków wysokiego poziomu C++ oraz Object Pascal) złożonych systemów  gospodarki odpadami
 - Wspomaganie komputerowe procesów decyzyjnych w rozwiązywaniu  gminnych, powiatowych i wojewódzkich planów i projektów gospodarki odpadami przy uwzględnieniu aspektów prawnych, ekonomicznych, sozoekonomicznych i społecznych

Adres kontaktowy

Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 238A
 tel.: (+4832) 237-18-43
 fax: (+4832) 237-11-67
 tel.kom. 0604 963 868
Załączniki
Utworzony o 2010-04-16 13:49  przez Lesław Płonka 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-04-16 13:49 , autor ostatniej modyfikacji: Lesław Płonka