Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki: Adam CIESIOŁKIEWICZ
   

Tytuł, stopień naukowy

Dr inż. 

Imię i nazwisko

Adam CIESIOŁKIEWICZ 

Stanowisko

adiunkt 

Obszar zainteresowań badawczych

kompleksowe badania silników spalinowych na stanowiskach hamownianych;
 badania emisji substancji toksycznych z silników spalinowych i sposoby jej ograniczenia;
 badania adaptacyjne silników spalinowych z zapłonem samoczynnym do pracy w podziemiach kopalń;
 badania katalizatorów silników spalinowych;
 badania trwałościowe silników spalinowych i procesów zużyciowych ich elementów;
 analiza eksploatacyjna i kinematyczno-dynamiczna ukłaów rozrządu silników spalinowych;
 projektowanie układów i stanowisk do badania silników spalinowych i ich elementów.

Adres kontaktowy

Instytut Techniki Cieplnej
 Zespół Silników Spalinowych
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 337
 tel.: (+4832) 237-13-32
 fax: (+4832) 237-28-72  
Załączniki
Utworzony o 2010-04-16 13:49  przez Lesław Płonka 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-04-16 13:49 , autor ostatniej modyfikacji: Lesław Płonka