Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki: Jan CEBULA
   

Tytuł, stopień naukowy

Dr inż. 

Imię i nazwisko

Jan CEBULA 

Stanowisko

starszy wykładowca 

Obszar zainteresowań badawczych

badanie zdolności odpadów do kompostowania;
 produkcja biogazu w trakcie mezofilowej i termofilowej fermentacji odpadów stałych;
 zachowanie się metali podczas kompostowania i fermentacji odpadów organicznych;
 pomiar zawartości metali w odpadach, osadach, glebach, wodzie, ściekach i materiale biologicznym;
 sekwencyjna ekstrakcja chemiczna;
 analiza biogazu.
 

Adres kontaktowy

Instytut Inżynieri Wody i Ścieków
 Zakład Chemii Sanitarnej i Procesów Membranowych
 44-101 Gliwice, ul. Akademicka 2
 pokój nr 847a
 tel.: (+4832) 237-29-78
 fax: (+4832) 237-17-94  
Załączniki
Utworzony o 2010-04-16 13:49  przez Lesław Płonka 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-04-16 13:49 , autor ostatniej modyfikacji: Lesław Płonka