Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki: Krzysztof BARBUSIŃSKI
   

Tytuł, stopień naukowy

Dr hab. inż. 

Imię i nazwisko

Krzysztof BARBUSIŃSKI 

Stanowisko

profesof nadzwyczajny w Pol. Śl. 

Obszar zainteresowań badawczych

badania modelowe dotyczące oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych;
 opracowywanie projektów procesowych dla oczyszczalni ścieków;
 opiniowanie projektów technologicznych oczyszczalni;
 zastosowanie metod utleniania chemicznego (głównie reakcji Fentona) do degradacji zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych niebezpiecznych i nie podlegających biodegradacji - szerokie doświadczenia (również w skali technicznej) ze ściekami z przemysłu syntezy chemicznej, zapałczanego (ścieki barwne), ściekami zawierającymi pestycydy, przepracowanymi emulsjami olejowymi;
 zastosowanie kombinowanych metod chemiczno-biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych.

Adres kontaktowy

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
 Zakład Technologii Wody i Ścieków
 44-101 Gliwice, ul. M. Strzody 7
 pokój nr 275
 tel.: (+4832) 237-11-94
 fax: (+4832) 237-10-47
 
Załączniki
Utworzony o 2010-04-16 13:49  przez Lesław Płonka 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-04-16 13:49 , autor ostatniej modyfikacji: Lesław Płonka