Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki: Ewa AUGUSTYNIAK-OLPIŃSKA
   

Tytuł, stopień naukowy

Dr inż. 

Imię i nazwisko

Ewa AUGUSTYNIAK-OLPIŃSKA 

Stanowisko

starszy wykładowca 

Obszar zainteresowań badawczych

gospodarka odpadami (kompleksowo),
 metody biologiczne przetwarzania odpadów,
 planowanie strategiczne w gospodarce odpadami,
 sfera rzemiosła, usług oraz wytwórcza w sektorze MŚP;
 technika sanitarna i gospodarka komunalna,
 obiekty budowlane w środowisku
 prognozy ekologiczne w gospodarce przestrzennej,
 postępowanie administracyjne w sprawach ochrony środowiska,
 zintegrowane systemy w gospodarce odpadami,
 systemy zarządzania środowiskiem,
 rekultywacja i rewitalizacja terenów.

Adres kontaktowy

Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku
 Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
 pokój 104 (Dziekanat)
 44-200 Rybnik
 ul. Rudzka 13
 tel (+4832) 32 4295760
Załączniki
Utworzony o 2010-04-16 13:49  przez Lesław Płonka 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-04-16 13:49 , autor ostatniej modyfikacji: Lesław Płonka