Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki: Elżbieta GRABIŃSKA-SOTA
   

Tytuł, stopień naukowy

Dr hab. inż. 

Imię i nazwisko

Elżbieta GRABIŃSKA-SOTA 

Stanowisko

profesor nadzwyczajny w Pol. Śl. 

Obszar zainteresowań badawczych

badania biodegradacji i toksycznoci związów organicznych (w szczególnoci substancji powierzchniowo czynnych i pestycydów) według wytycznych OECD;
 badania biologicznego oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych w warunkach tlenowych i beztlenowych.
 

Adres kontaktowy

Katedra Biotechnologii Środowiskowej
 44-101 Gliwice, ul. Ks. Marcina Strzody 5/7
 pokój nr 7
 tel.: (+4832) 237-21-29
 fax: (+4832) 237-29-46
 
Załączniki
Utworzony o 2010-04-16 13:49  przez Lesław Płonka 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-04-16 13:49 , autor ostatniej modyfikacji: Lesław Płonka