Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki: Józef Stefan PASTUSZKA
   

Tytuł, stopień naukowy

Dr hab. 

Imię i nazwisko

Józef Stefan PASTUSZKA 

Stanowisko

profesor nadzwyczajny w Pol. Śl. 

Obszar zainteresowań badawczych

- inżynieria środowiskowa i zdrowie środowiskowe. Specjalizacja zwłaszcza w aerozolach środowiskowych, przede wszystkim w aerozolach ziarnistych (pyłowych), włóknistych ( w tym włókna azbestu) oraz w bioaerozolach, szczególnie w aerozolach bakteryjnych i grzybowych.
 -  procesy emisji transportu, opadania i reemisji cząstek aerozolowych oraz ich migracja ze środowiska zewnętrznego do pomieszczeń, jak również metody pomiarowe oceny stężeń i emisji aerozoli.
 - kompleksowe badania zanieczyszczeń powietrza w środowiskach pomieszczeń z uwzględnieniem metod i metodyk oczyszczania powietrza wnętrz.
 - badania wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie populacji generalnej i populacji narażonych zawodowo poprzez wyznaczanie narażenia zintegrowanego i ocenę ryzyka zdrowotnego.

Adres kontaktowy

Katedra Ochrony Powietrza (Wydział inżynierii Środowiska i Energetyki)
  ul. Akademicka 2, (pokój 851, w budynku Wydziału Górnictwa i Geologii),
  44-100 Gliwice,
  Tel. 237-26-17
 
Załączniki
Utworzony o 2010-04-16 13:49  przez Lesław Płonka 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-04-16 13:49 , autor ostatniej modyfikacji: Lesław Płonka