Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki: Krystyna KONIECZNY
   

Tytuł, stopień naukowy

Prof. dr hab. inż. 

Imię i nazwisko

Krystyna KONIECZNY 

Stanowisko

profesor zwyczajny 

Obszar zainteresowań badawczych

zastosowanie procesów membranowych wuzdatnianiu wody oraz oczyszczaniu ścieków przemysłowych;
 niskociśnieniowe procesy membranowe i hybrydowe;
 preparowanie i charakteryzowanie membran do mikrofiltracji, ultrafiltracji i nanofiltracji.

Adres kontaktowy

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
 Zakład Chemii Sanitarnej i Procesów Membranowych
 44-101 Gliwice, ul. Akademicka 2
 pokój nr 658
 tel.: (+4832) 237-20-20; 237-29-81
 fax: (+4832) 237-23-68
 
  
Załączniki
Utworzony o 2010-04-16 13:49  przez Lesław Płonka 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-04-16 13:49 , autor ostatniej modyfikacji: Lesław Płonka