Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki: Ryszard WILK
   

Tytuł, stopień naukowy

Prof. dr hab. inż. 

Imię i nazwisko

Ryszard WILK 

Stanowisko

profesor zwyczajny 

Obszar zainteresowań badawczych

technologia paliw, zgazowanie paliw stałych i ciekłych;
 spalanie paliw gazowych, ciekłych i stałych oraz paliw odpadowych;
 rozpylanie cieczy;
 badania palników cieczy i palenisk;
 zmniejszanie emisji NOx, SO2, sadzy, WWA, CO i innych szkodliwych substancji powstających w trakcie spalania
 inżynieria i ochrona środowiska w energetyce;
 optymalizacja pracy wodnych kotłów rusztowych i pyłowych oraz sieci ciepłowniczych w ciepłownictwie;
 feasibility study w energetyce oraz ochronie środowiska.
 

Adres kontaktowy

Instytut Techniki Cieplnej
 Zakład Techniki Spalania i Silników Spalinowych
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 22a (budynek C)
 pokój nr 216a
 tel.: (+4832) 237-24-27
 fax: (+4832) 237-28-72  
Załączniki
Utworzony o 2010-04-16 13:49  przez Lesław Płonka 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-04-16 13:49 , autor ostatniej modyfikacji: Lesław Płonka