Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki: Janusz W. WANDRASZ
   

Tytuł, stopień naukowy

Prof. dr hab. inż. 

Imię i nazwisko

Janusz W. WANDRASZ 

Stanowisko

profesor zwyczajny 

Obszar zainteresowań badawczych

kompleksowa gospodarka odpadami, systemy i urządzenia ochrony środowiska;
 procesy i technologie składowania odpadów;
 oczyszczanie gazów;
 technologie spalania paliw i odpadów;
 procesy fluidalne;
 projektowanie i badania maszyn i urządzeń;
 wymiana masy i inżynieria chemiczna;
 skuteczność ekologiczna i ekonomiczna procesów termicznych.

Adres kontaktowy

Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 240A
 tel.: (+4832) 237-12-13, 237-13-21
 fax: (+4832) 237-11-67
 
Załączniki
Utworzony o 2010-04-16 13:49  przez Lesław Płonka 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-04-16 13:49 , autor ostatniej modyfikacji: Lesław Płonka