Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki: Korneliusz MIKSCH
   

Tytuł, stopień naukowy

Prof. dr hab. inż. 

Imię i nazwisko

Korneliusz MIKSCH 

Stanowisko

profesor zwyczajny 

Obszar zainteresowań badawczych

biotechnologia środowiskowa;
 biologiczne procesy oczyszczania ścieków i utylizacji odpadów;
 wyznaczanie toksyczności i podatności na biodegradację ksenobiotyków;
 ekspertyzy dotyczące modyfikacji oczyszczalni ścieków;
 pomiary aktywności mikroorganizmów w urządzeniach do biologicznego oczyszczania ścieków.
 

Adres kontaktowy

Katedra Biotechnologii Środowiskowej
 44-101 Gliwice, ul. Akademicka 2
 tel.: (+4832) 237-29-15
 fax: (+4832) 237-29-46
 
 
Załączniki
Utworzony o 2010-04-16 13:49  przez Lesław Płonka 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-04-16 13:49 , autor ostatniej modyfikacji: Lesław Płonka