Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki: Karol KUŚ
   

Tytuł, stopień naukowy

Prof. dr hab. inż. 

Imię i nazwisko

Karol KUŚ 

Stanowisko

profesor zwyczajny 

Obszar zainteresowań badawczych

Badania, opinie, ekspertyzy, prace studialne, atesty itp. w zakresie:
 -urządzeń do uzdatniania wody, zaopatrzenia w wodę;
 - urządzeń do oczyszczania i odprowadzania ścieków;
 - przeróbki i odwadniania osadów;
 - instalacji wewnętrznych wod.-kan.;
 - korozyjność wody, przepływność sieci wod.-kan.;
 - sprawność hydrauliczna urządzeń i sieci wod.-kan.;
 - modelowanie przepływów.
 

Adres kontaktowy

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 259
 tel.: (+4832) 237-16-76
 fax: (+4832) 237-17-94  
Załączniki
Utworzony o 2010-04-16 13:49  przez Lesław Płonka 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-04-16 13:49 , autor ostatniej modyfikacji: Lesław Płonka