Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki: Michał BODZEK
   

Tytuł, stopień naukowy

Prof. dr hab. inż. 

Imię i nazwisko

Michał BODZEK 

Stanowisko

profesor zwyczajny, 1/2 etatu 

Obszar zainteresowań badawczych

zastosowanie procesów membranowych w technologii oczyszczania ścieków przemysłowych oraz uzdatnianiu wody;
 zastosowanie technik membranowych w biotechnologii (immobilizacja enzymów, łączenie ultrafiltracji z reaktorami biologicznymi itp.);
 opracowywanie metod preparowania i charakteryzowania membran do ultrafiltracji.
 

Adres kontaktowy

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
 Zakład Chemii Sanitarnej i Procesów Membranowych
 44-101 Gliwice, ul. Akademicka 2
 pokój nr 657
 tel.: (+4832) 237-23-68
 fax: (+4832) 237-17-94
Załączniki
Utworzony o 2010-04-16 13:49  przez Lesław Płonka 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-04-16 14:03 , autor ostatniej modyfikacji: Lesław Płonka