Logo Pomoc   
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 
 
 
Wybierz widok
Wszystkie elementy
 
 
 

Aktualizacje:
Lesław Płonka 

 
  
Widok: 
Obszar zainteresowań badawczychFiltrAdres kontaktowyFiltr
Prof. dr hab. inż.Michał BODZEKprofesor zwyczajny, 1/2 etatu
zastosowanie procesów membranowych w technologii oczyszczania ścieków przemysłowych oraz uzdatnianiu wody;
 zastosowanie technik membranowych w biotechnologii (immobilizacja enzymów, łączenie ultrafiltracji z reaktorami biologicznymi itp.);
 opracowywanie metod preparowania i charakteryzowania membran do ultrafiltracji.
 
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
 Zakład Chemii Sanitarnej i Procesów Membranowych
 44-101 Gliwice, ul. Akademicka 2
 pokój nr 657
 tel.: (+4832) 237-23-68
 fax: (+4832) 237-17-94
Prof. dr hab. inż.Jolanta BOHDZIEWICZprofesor zwyczajny
zastosowanie procesów membranowych w technologii oczyszczania ścieków przemysłowych oraz uzdatnianiu wody;
 zastosowanie technik membranowych w biotechnologii (immobilizacja enzymów, łączenie ultrafiltracji z reaktorami biologicznymi itp.);
 opracowywanie metod preparowania i charakteryzowania membran do ultrafiltracji.
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
 Zakład Chemii Sanitarnej i Procesów Membranowych
 44-101 Gliwice, ul. Akademicka 2
 pokój nr 660
 tel.: (+4832) 237-15-26
 fax: (+4832) 237-17-94
 
Prof. dr hab. inż.Tadeusz CHMIELNIAKprofesor zwyczajny
aerodynamika maszyn przepływowych (algorytmy numeryczne i badania eksperymentalne turbin cieplnych, sprężarek i wentylatorów);
 badania cieplno-przepływowe i określenie charakterystyk energetycznych turbin, sprężarek i wentylatorów;
 nowe konstrukcje maszyn przepływowych;
 modernizacja i rekonstrukcja maszyn oraz urządzeń elektrowni celem uzyskania wyższych sprawności, większej niezawodności i lepszych charakterystyk ekologicznych;
 nowe techniki eksploatacji siłowni cieplnych;
 nowe technologie energetyczne (układy parowo-gazowe, układy parowo-gazowe zintegrowane ze zgazowaniem węgla).  
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych
 Zakład Cieplnych Maszyn Przepływowych
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 430
 tel.: (+4832) 237-11-15
 fax: (+4832) 237-26-80  
  
Prof. dr hab. inż.Beata CWALINAprofesor nadzwyczajny
032 237 19 38
 032 237 29 46
 44-100 Gliwice, ul. Krzywoustego 8 p.210
Prof. dr hab. inż.Gerard KOSMANprofesor zwyczajny
kompleksowa ocena turbin z uwzględnieniem kryterium trwałości;
 komputerowo wspomagany monitoring i sterowanie eksploatacją turbin parowych;
 modernizacja warunków eksploatacji turbin parowych;
 adaptacja turbin do pracy w warunkach odbiegających od nominalnych;
 ocena jakości wykonania remontów maszyn.
 
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych
 Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 426
 tel.: (+4832) 237-21-74
 fax: (+4832) 42-04-27
 
Prof. dr hab. inż.Edward KOSTOWSKIprofesor zwyczajny 1/4 etatu
gospodarka cieplno-energetyczna w zakładach przemysłowych i w ciepłownictwie;
 bilanse energetyczne urządzeń i procesów;
 wymiana ciepła i wymienniki, rekuperatory opromieniowane.
 
Instytut Techniki Cieplnej
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 22
 pokój nr 100
 tel.: (+4832) 237-14-60, 237-22-12
 fax: (+4832) 237-28-72
Prof. dr hab. inż.Karol KUŚprofesor zwyczajny
Badania, opinie, ekspertyzy, prace studialne, atesty itp. w zakresie:
 -urządzeń do uzdatniania wody, zaopatrzenia w wodę;
 - urządzeń do oczyszczania i odprowadzania ścieków;
 - przeróbki i odwadniania osadów;
 - instalacji wewnętrznych wod.-kan.;
 - korozyjność wody, przepływność sieci wod.-kan.;
 - sprawność hydrauliczna urządzeń i sieci wod.-kan.;
 - modelowanie przepływów.
 
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 259
 tel.: (+4832) 237-16-76
 fax: (+4832) 237-17-94  
Prof. dr hab. inż.Korneliusz MIKSCHprofesor zwyczajny
biotechnologia środowiskowa;
 biologiczne procesy oczyszczania ścieków i utylizacji odpadów;
 wyznaczanie toksyczności i podatności na biodegradację ksenobiotyków;
 ekspertyzy dotyczące modyfikacji oczyszczalni ścieków;
 pomiary aktywności mikroorganizmów w urządzeniach do biologicznego oczyszczania ścieków.
 
Katedra Biotechnologii Środowiskowej
 44-101 Gliwice, ul. Akademicka 2
 tel.: (+4832) 237-29-15
 fax: (+4832) 237-29-46
 
 
Prof. dr hab. inż.Stefan POSTRZEDNIKprofesor zwyczajny
eksploatacja pojazdów samochodowych i tłokowe silniki spalinowe;
 ograniczenie emisji substancji toksycznych;
 procesy wewnętrzne oraz poprawa konwersji energii;
 badanie i optymalizacja procesów przetwarzania, uszlachetniania i spalania paliw;
 badanie i optymalizacja procesów energetycznych z uwzględnieniem uwrunkowań dodyczących ochrony środowiska.
 
 Instytut Techniki Cieplnej
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 339
 tel.: (+4832) 237-12-31
 fax: (+4832) 237-28-72
Prof. dr hab. inż.Jan SKŁADZIEŃprofesor zwyczajny
analiza procesów cieplnych;
 modelowanie matematyczne wymiany ciepła i wymienników ciepła.
Instytut Techniki Cieplnej
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 22
 pokój nr 98
 tel.: (+4832) 237-29-27
 fax: (+4832) 237-28-72
Prof. dr inż.Jan SZARGUTprofesor zwyczajny, członek rzeczywisty PAN, 1/2 etatu
analiza egzergetyczna procesów cieplnych;
 racjonalizacja użytkowania energii w przemyśle;
 efektywność energetyczna pieców przemysłowych, pomp ciepła, ziębiarek;
 anliza termodynamiczna siłowni parowo-gazowych;
 skojarzone wytwarzanie ciepła i elektryczności.
Instytut Techniki Cieplnej
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 22
 pokój nr 82
 tel.: (+4832) 237-16-61, 237-22-12
 fax: (+4832) 237-28-72
 
Prof. dr hab. inż.Janusz W. WANDRASZprofesor zwyczajny
kompleksowa gospodarka odpadami, systemy i urządzenia ochrony środowiska;
 procesy i technologie składowania odpadów;
 oczyszczanie gazów;
 technologie spalania paliw i odpadów;
 procesy fluidalne;
 projektowanie i badania maszyn i urządzeń;
 wymiana masy i inżynieria chemiczna;
 skuteczność ekologiczna i ekonomiczna procesów termicznych.
Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 240A
 tel.: (+4832) 237-12-13, 237-13-21
 fax: (+4832) 237-11-67
 
Prof. dr hab. inż.Ryszard WILKprofesor zwyczajny
technologia paliw, zgazowanie paliw stałych i ciekłych;
 spalanie paliw gazowych, ciekłych i stałych oraz paliw odpadowych;
 rozpylanie cieczy;
 badania palników cieczy i palenisk;
 zmniejszanie emisji NOx, SO2, sadzy, WWA, CO i innych szkodliwych substancji powstających w trakcie spalania
 inżynieria i ochrona środowiska w energetyce;
 optymalizacja pracy wodnych kotłów rusztowych i pyłowych oraz sieci ciepłowniczych w ciepłownictwie;
 feasibility study w energetyce oraz ochronie środowiska.
 
Instytut Techniki Cieplnej
 Zakład Techniki Spalania i Silników Spalinowych
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 22a (budynek C)
 pokój nr 216a
 tel.: (+4832) 237-24-27
 fax: (+4832) 237-28-72  
Prof. dr hab. inż.Andrzej ZIĘBIKprofesor zwyczajny
energetyka cieplna;
 racjonalzacja użytkowania energii;
 analiza systemowa w energetyce;
 skojarzona gospodarka cieplno-elektryczna;
 teoria wykorzystania energii odpadowej;
 audyting energetyczny w przemyśle.
 
Instytut Techniki Cieplnej
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 22
 pokój nr 84
 tel.: (+4832) 237-16-61
 fax: (+4832) 237-28-72
 
Prof. dr hab. inż.Ryszard BIAŁECKIprofesor zwyczajny
obliczanie pól temperatury metodami numerycznymi;
 straty ciepła;
 wizualizacja pól temperatury;
 modelowanie matematyczne procesów cieplnych.
 
 Instytut Techniki Cieplnej
 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 22
 pokój nr 211
 tel.: (+4832) 237-24-27, 237-23-85
 fax: (+4832) 237-28-72
Prof. dr hab. inż.Krystyna KONIECZNYprofesor zwyczajny
zastosowanie procesów membranowych wuzdatnianiu wody oraz oczyszczaniu ścieków przemysłowych;
 niskociśnieniowe procesy membranowe i hybrydowe;
 preparowanie i charakteryzowanie membran do mikrofiltracji, ultrafiltracji i nanofiltracji.
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
 Zakład Chemii Sanitarnej i Procesów Membranowych
 44-101 Gliwice, ul. Akademicka 2
 pokój nr 658
 tel.: (+4832) 237-20-20; 237-29-81
 fax: (+4832) 237-23-68
 
  
Prof. dr hab. inż.Joachim KOZIOŁprofesor zwyczajny
racjonalne gospodarowanie energią w przemyśle oraz w warunkach komunalno-bytowych;
 optymalizacja urządzeń energetycznych;
 chłodnictwo urządzeń energetycznych;
 chłodnictwo w zastosowaniach przemysłowych i przechowalnictwie spożywczym;
 wykorzystanie energii odpadowej.
 
Instytut Techniki Cieplnej
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 22
 pokój nr 88
 tel.: (+4832) 237-16-72
 fax: (+4832) 237-28-72  
Prof. dr hab. inż.Jan NADZIAKIEWICZprofesor zwyczajny
systemy spalania paliw i odpadów;
 ochrona środowiska;
 budowa urządzeń ochrony środowiska;
 wymiana ciepła w procesach energetycznych.
 
Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 239
 tel.: (+4832) 237-12-13, 237-15-57
 fax: (+4832) 237-11-67
Prof. dr hab. inż.Andrzej J. NOWAKprofesor zwyczajny
zastosowanie metod numerycznych (MES, MEB i MRS) do modelowania cieplnych procesów przemysłowych;
 obliczenia projektowe układów parowych i ziębniczych;
 systemy monitorowania przepływu mediów energetycznych;
 pomiary właściwości cieplnych.
 
 Instytut Techniki Cieplnej
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 22
 pokój nr 210
 tel.: (+4832) 237-10-25
 fax: (+4832) 237-28-72 Andrzej.J.Nowak@polsl.pl
Dr hab.Józef Stefan PASTUSZKAprofesor nadzwyczajny w Pol. Śl.
- inżynieria środowiskowa i zdrowie środowiskowe. Specjalizacja zwłaszcza w aerozolach środowiskowych, przede wszystkim w aerozolach ziarnistych (pyłowych), włóknistych ( w tym włókna azbestu) oraz w bioaerozolach, szczególnie w aerozolach bakteryjnych i grzybowych.
 -  procesy emisji transportu, opadania i reemisji cząstek aerozolowych oraz ich migracja ze środowiska zewnętrznego do pomieszczeń, jak również metody pomiarowe oceny stężeń i emisji aerozoli.
 - kompleksowe badania zanieczyszczeń powietrza w środowiskach pomieszczeń z uwzględnieniem metod i metodyk oczyszczania powietrza wnętrz.
 - badania wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie populacji generalnej i populacji narażonych zawodowo poprzez wyznaczanie narażenia zintegrowanego i ocenę ryzyka zdrowotnego.
Katedra Ochrony Powietrza (Wydział inżynierii Środowiska i Energetyki)
  ul. Akademicka 2, (pokój 851, w budynku Wydziału Górnictwa i Geologii),
  44-100 Gliwice,
  Tel. 237-26-17
 
Prof. dr hab. inż.Zbigniew POPIOŁEKprofesor zwyczajny
modelowanie matematyczne i fizykalne procesów wentylacji i techniki odpylania;
 opracowywanie specjalistycznej aparatury pomiarowej, np. wielokanałowych termoanemometrów i termometrów, mierników i przetworników ciśnienia bezwzględnego, różnicy ciśnienia i przepływu itp.;
 pomiary przepływów izotermicznych i nieizotermicznych;
 projektowanie mikroprocesorowych elektronicznych układów pomiarowych.  
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 20
 pokój nr 5
 tel.: (+4832) 237-12-80, 237-11-95
 fax: (+4832) 237-25-59
 
Prof. dr hab. inż.Marek PRONOBISprofesor zwyczajny
obliczenia cieplne i projektowanie kotłów oraz wymienników ciepła;
 modernizacje kotłów i urządzeń pomocniczych (układy młynowe);
 odsiarczanie i odazotowanie spalin.
 
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych
 Zakład Kotłów i Wytwornic Pary
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 20
 pokój nr 210
 tel.: (+4832) 237-12-73, 237-21-93
 fax: (+4832) 237-26-80  
 
 
Prof. dr hab. inż.Andrzej RUSINprofesor nadzwyczajny
kompleksowa ocena turbin z uwzględnieniem kryterium trwałości;
 komputerowo wspomagane sterowanie eksploatacją turbin parowych;
 modernizacja warunków eksploatacji turbin parowych.
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych
 Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 441
 tel.: (+4832) 237-23-26
 fax: (+4832) 237-26-80
 
Dr hab. inż.Waldemar SAWINIAKprofesor nadzwyczajny w Pol. Śl.
analiza i ocena jakości wody, pełny zakres badań technologicznych wody do celów pitnych i przemysłowych;
 projekty procesowe uzdatniania wody komunalnej i przemysłowej;
 atestacja i rozruchy stacji uzdatniania wody.
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
 Zakład Technologii Wody i Ścieków
 44-101 Gliwice, ul. Ks. M.Strzody 7
 pokój nr 264
 tel.: (+4832) 237-11-93, 237-27-77
 fax: (+4832) 237-17-94
 
Prof. dr hab. inż.Janusz SKOREKprofesor zwyczajny
energetyka gazowa;
 techniczna i ekonomiczna optymalizacja gazowych układów skojarzonych CHP;
 analiza termodynamiczna procesów cieplnych;
 modelowanie matematyczne cieplnych procesów przemysłowych;
 metody numeryczne w rozwiązywaniu bezpośrednich i odwrotnych zagadnień przepływu ciepła.
 
 Instytut Techniki Cieplnej
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 22
 pokój nr 213
 tel.: (+4832) 237-24-27, (+48 605) 340-517
 fax.: (+4832) 237-28-72
Dr hab. inż.Elżbieta GRABIŃSKA-SOTAprofesor nadzwyczajny w Pol. Śl.
badania biodegradacji i toksycznoci związów organicznych (w szczególnoci substancji powierzchniowo czynnych i pestycydów) według wytycznych OECD;
 badania biologicznego oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych w warunkach tlenowych i beztlenowych.
 
Katedra Biotechnologii Środowiskowej
 44-101 Gliwice, ul. Ks. Marcina Strzody 5/7
 pokój nr 7
 tel.: (+4832) 237-21-29
 fax: (+4832) 237-29-46
 
Prof. dr hab. inż.Andrzej WITKOWSKIprofesor nadzwyczajny                     1/2 etatu
opracowywanie nowych konstrukcji i wentylatorów i dmuchaw przemysłowych oraz siłowni powietrznych dla małej energetyki;
 rekonstrukcja i modernizacja wentylatorów i sprężarek;
 badania modelowe i przemysłowe wentylatorów i sprężarek;
 opracowywanie algorytmów i programów obliczeń aerodynamicznych układów przepływowych sprężarek i wentylatorów.  
  
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych
 Zakład Cieplnych Maszyn Przepływowych
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 430
 tel.: (+4832) 237-22-70
 fax: (+4832) 237-26-8
 
Prof. dr hab. inż.Zbigniew RUDNICKIprofesor nadzwyczajny
analiza radiacyjnego przepływu energii w układach przeźroczystych i z ośrodkiem aktywnym;
 modelowanie matematyczne procesów cieplnych w piecach przemysłowych.
 
Instytut Techniki Cieplnej
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 22
 pokój nr 212
 tel.: (+4832) 237-24-27, 237-23-85
 fax: (+4832) 237-28-72
 
Prof. dr hab. inż.Marian NANTKAprofesor nadzwyczajny
prace pomiarowo-badawcze strat ciepła budynków (szczególnie mieszkalnych);
 opracowywanie ekspertyz z zakresu ogrzewania i wentylacji obiektów;
 badania diagnostyczne bilansów potrzeb cieplnych budynków i nieprawidłowości wynikających z ich projektowania i eksploatacji;
 opracowywanie metodyki badań przepływów i wymiany powietrza;
 pomiary szczelności elementów przegród budowlanych z ich kompleksów;
 badania wymiany powietrza w budynkach istniejących;
 symulacja komputerowa przepływów powietrza w kompleksowym zapisie danych wejściowych i wyników badań.
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 20
 pokój nr 9
 tel.: (+4832) 237-25-58
 fax: (+4832) 237-25-59  
 
 
Dr hab. inż.Joanna SURMACZ-GÓRSKAprofesor nadzwyczajny w Pol. Śl.
ul. Akademicka 2  p.715
 tel.  237 26 94
Prof. dr hab. inż.Andrzej SZLĘKprofesor nadzwyczajny
charakteryzowanie paliw pod kątem ich przydatności do spalania w różnych rodzajach palenisk;
 modelowanie matematyczne procesu spalania, w tym szczególnie spalania w złożu nieruchomym
 niskoemisyjne spalanie, w tym szczególnie ograniczenie emisji CO i NO;
 projektowanie rozpylaczy paliw ciekłych;
 technologia spalania paliw w wysokopodgrzanym powietrzu;
 sterowanie procesem spalania w kotłach rusztowych pod kątem minimalizacji;
 zużycia paliwa i emisji substancji szkodliwych.
 
Instytut Techniki Cieplnej
 44-101 Gliwice, Konarskiego 22
 tel. 32 237 11 89
 fax. 32 237 28 72
Dr hab. inż.Włodzimierz WRÓBLEWSKIprofesor nadzwyczajny w Pol. Śl.
aerodynamika układów łopatkowych maszyn przepływowych (algorytmy numeryczne);
 generacja siatek numerycznych.  
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych
 Zakład Cieplnych Maszyn Przepływowych
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 436
 tel.: (+4832) 237-23-15
 fax: (+4832) 237-26-80  
Dr hab. inż.Antoni ZAJDELprof. nzw. w Pol. Śl.
spalanie paliw ciekłych i gazowych;
 własności paliw ciekłych;
 konstrukcja palników olejowych;
 płomienie w komorach spalania;
 niskoemisyjne spalanie.
 
 Instytut Techniki Cieplnej
 Zakład Techniki Spalania
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 22
 pokój nr 111
 tel.: (+4832) 237-11-89
 fax: (+4832) 237-28-7
Dr inż.Mohamed ALWAELIadiunkt
maszyny i urządzenia ochrony środowiska,
 odpady przemysłowe
Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów
 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój 238
 tel. (+4832) 237-2115
 fax (+4832) 237-1167
Dr inż.Ewa AUGUSTYNIAK-OLPIŃSKAstarszy wykładowca
gospodarka odpadami (kompleksowo),
 metody biologiczne przetwarzania odpadów,
 planowanie strategiczne w gospodarce odpadami,
 sfera rzemiosła, usług oraz wytwórcza w sektorze MŚP;
 technika sanitarna i gospodarka komunalna,
 obiekty budowlane w środowisku
 prognozy ekologiczne w gospodarce przestrzennej,
 postępowanie administracyjne w sprawach ochrony środowiska,
 zintegrowane systemy w gospodarce odpadami,
 systemy zarządzania środowiskiem,
 rekultywacja i rewitalizacja terenów.
Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku
 Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
 pokój 104 (Dziekanat)
 44-200 Rybnik
 ul. Rudzka 13
 tel (+4832) 32 4295760
Dr inż.Krzysztof BANASIAKadiunkt
Strumienice dwufazowe
 Dwutlenek węgla jako czynnik roboczy w instalacjach chłodniczych i pompach ciepła
 Ziębiarki absorpcyjne i adsorpcyjne
 Chłodnie wentylatorowe mokre
 Modelowanie matematyczne sprzężonych procesów wymiany ciepła i masy w chłodnictwie
 Wielopoziomowa optymalizacja układów ziębniczych
 Przemiany fazowe wody podczas obróbki cieplnej produktów spożywczych
Instytut Techniki Cieplnej
 44-101 Gliwice, Konarskiego 22
 pok. 209  tel. 32 237 10 19
 fax. 32 237 28 72
Dr hab. inż.Andrzej BARANOWSKIadiunkt
wentylacja naturalna w budownictwie mieszkaniowym;
 modelowanie numeryczne przepływów i wymiany powietrza w budynkach wilokondygnacyjnych;
 pomiary i badania wymiany powietrza i ciepła w budynkach mieszkalnych;
 symulacje komputerowe obciążeń cieplnych budynków.
 
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 20
 pokój 243 (G-ce, ul. Konarskiego 18)
 tel.: (+4832) 237-28-20;
 fax: (+4832) 237-25-59
 
Dr hab. inż.Krzysztof BARBUSIŃSKIprofesof nadzwyczajny w Pol. Śl.
badania modelowe dotyczące oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych;
 opracowywanie projektów procesowych dla oczyszczalni ścieków;
 opiniowanie projektów technologicznych oczyszczalni;
 zastosowanie metod utleniania chemicznego (głównie reakcji Fentona) do degradacji zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych niebezpiecznych i nie podlegających biodegradacji - szerokie doświadczenia (również w skali technicznej) ze ściekami z przemysłu syntezy chemicznej, zapałczanego (ścieki barwne), ściekami zawierającymi pestycydy, przepracowanymi emulsjami olejowymi;
 zastosowanie kombinowanych metod chemiczno-biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych.
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
 Zakład Technologii Wody i Ścieków
 44-101 Gliwice, ul. M. Strzody 7
 pokój nr 275
 tel.: (+4832) 237-11-94
 fax: (+4832) 237-10-47
 
Dr hab.inż.Jolanta BIEGAŃSKAprofesor nadzwyczajny w Pol. Śl.
badania procesów unieszkodliwiania odpadów specjalnych i niebezpiecznych;
 opracowywanie technologii unieszkodliwiania odpadów
Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów
 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój 126
 tel. (+4832) 237-1557
 fax (+4832) 237-1167
Dr inż.Monika BLASZCZOKadiunkt
prace pomiarowo-badawcze w zakresie wentylacji w obiektach mieszkalnych, użyteczności publicznej, aeorodynamika wentylacji
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania  
 44-101 Gliwice, Konarskiego 20
 pokój nr 235A  tel.: (+4832) 237-29-12  fax: (+4832) 237-25-59  
Dr inż.Tomasz BURYadiunkt
- energetyka jądrowa;
 - przepływ ciepła;
 - termodynamika;
Instytut Techniki Cieplnej
 
 ul. Konarskiego 22, pokój 122
 
 tel. 032 2372051
 
 fax. 032 2372872
 
Dr inż.Jan CEBULAstarszy wykładowca
badanie zdolności odpadów do kompostowania;
 produkcja biogazu w trakcie mezofilowej i termofilowej fermentacji odpadów stałych;
 zachowanie się metali podczas kompostowania i fermentacji odpadów organicznych;
 pomiar zawartości metali w odpadach, osadach, glebach, wodzie, ściekach i materiale biologicznym;
 sekwencyjna ekstrakcja chemiczna;
 analiza biogazu.
 
Instytut Inżynieri Wody i Ścieków
 Zakład Chemii Sanitarnej i Procesów Membranowych
 44-101 Gliwice, ul. Akademicka 2
 pokój nr 847a
 tel.: (+4832) 237-29-78
 fax: (+4832) 237-17-94  
Dr inż.Adam CIESIOŁKIEWICZadiunkt
kompleksowe badania silników spalinowych na stanowiskach hamownianych;
 badania emisji substancji toksycznych z silników spalinowych i sposoby jej ograniczenia;
 badania adaptacyjne silników spalinowych z zapłonem samoczynnym do pracy w podziemiach kopalń;
 badania katalizatorów silników spalinowych;
 badania trwałościowe silników spalinowych i procesów zużyciowych ich elementów;
 analiza eksploatacyjna i kinematyczno-dynamiczna ukłaów rozrządu silników spalinowych;
 projektowanie układów i stanowisk do badania silników spalinowych i ich elementów.
Instytut Techniki Cieplnej
 Zespół Silników Spalinowych
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 337
 tel.: (+4832) 237-13-32
 fax: (+4832) 237-28-72  
Dr inż.Halina CIUMANadiunkt
ogrzewnictwo i ciepłownictwo;
 rozliczenia kosztów ogrzewania;
 audyting energetyczny w budownictwie.
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 20
 pokój nr 1
 tel.: (+4832) 237-25-56
 fax: (+4832) 237-25-59
 
Dr inż.Zofia CZEKALSKAadiunkt
wykorzystanie niskotemperaturowych procesów plazmowych w ochronie środowiska;
 przekształcanie substancji gazowych w reaktorze plazmowym typu Glidarc;
 termiczne unieszkodliwianie odpadów medycznych;
 fizyko-chemiczne badanie odpadów
Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 127
 tel.: (+4832) 237-1557  
 fax: (+4832) 237-11-67
Dr inż.Józef CZEPIELadiunkt
podstawowe badania procesu przemiału węgla kamiennego w modelowym młynie pierścieniowo-kulowym o skali półtechnicznej;
 badania odbalastowania węgla w trakcie przemiału w młynie.
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych
 Zakład Kotłów i Wytwornic Pary
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 20
 pokój nr 206
 tel.: (+4832) 237-12-95
 fax: (+4832) 237-26-80  
Dr inż.Monika CZOPadiunkt
metody przekształcania odpadów z tworzyw sztucznych;
 sposoby zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych,
 sorpcja i dyfuzja WWA;
 procesy przemian WWA w glebie;
 wypływ składowisk na glebę; rekultywacja składowisk
Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 237
 tel.: (+4832) 237-2104  
 fax: (+4832) 237-11-67
Dr hab.inż.Sławomir DYKASprofesor nadzwyczajny w Pol. Śl.
aerodynamika układów łopatkowych maszyn przepływowych (algorytmy numeryczne);
 generacja siatek numerycznych;
 wizualizacja pola przepływu;
 nowe technologie energetyczne.
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych
 Zakład Cieplnych Maszyn Przepływowych
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 431A
 tel.: (+4832) 237-20-64
 fax: (+4832) 237-26-80  
Dr inż.Joanna FERDYN-GRYGIEREKadiunkt
ogrzewanie i wentylacja o obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej
 gospodarka energią w budynkach,
 jakość powietrza,
 symulacje komputerowe obciążeń cieplnych i wymiany powietrza w budynku
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania
 44-101 Gliwice, Konarskiego 20
 pokój nr 235 (G-ce, ul. Konarskiego 18)
 tel.: (+4832) 237-29-12
 fax: (+4832) 237-25-59
Dr inż.Adam FICadiunkt
numeryczne obliczanie pól temperatury;
 modelowanie przepływu ciepła i masy w gruncie;
 modelowanie matematyczne procesów cieplnych;
 energetyka jądrowa.
 
Instytut Techniki Cieplnej
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 22
 pokój nr 215
 tel.: (+4832) 237-15-50
 fax: (+4832) 237-28-72
 
Dr hab. inż.Henryk FOITadiunkt
ogrzewnictwo, ciepłownictwo;
 oszczędność energii w budownictwie;
 niekonwencjonalne źródła energii.
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 20
 pokój nr 8
 tel.: (+4832) 237-15-34
 fax: (+4832) 237-25-59
 
Dr inż.Krzysztof GASKAadiunkt
- Systemy wspomagania komputerowego w ochronie środowiska,
 - Systemy  CAD/GIS (Systemy Informacji Geograficznej) w  zarządzaniu środowiskiem naturalnym oraz planowaniu i analizie gospodarki odpadami,
 - Strategie ewolucyjne w zarządzaniu środowiskiem naturalnym,
 - Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji (sztuczne sieci neuronowe, systemy ekspertowe) w planowaniu i zarządzaniu zintegrowanych systemów gospodarki odpadami,
 - Modelowanie i analiza obiektowa  systemów gospodarki odpadami,
 - Teoria sterowania i systemów,
 - Projektowanie systemów baz danych (obiektowych, relacyjnych i obiektowo – relacyjnych),
 - Optymalizacja procesów przy zastosowaniu algorytmów optymalizacji dyskretnej oraz algorytmów genetycznych,
 - Analiza efektywności ekonomicznej przedsięwzięć o charakterze proekologicznym,
 - Techniki eksploracyjnej analizy danych (EDA) i zgłębiania danych (Data Mining),
 - Inżynieria projektowania i analizy obiektowej (z wykorzystaniem języków wysokiego poziomu C++ oraz Object Pascal) złożonych systemów  gospodarki odpadami
 - Wspomaganie komputerowe procesów decyzyjnych w rozwiązywaniu  gminnych, powiatowych i wojewódzkich planów i projektów gospodarki odpadami przy uwzględnieniu aspektów prawnych, ekonomicznych, sozoekonomicznych i społecznych
Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 238A
 tel.: (+4832) 237-18-43
 fax: (+4832) 237-11-67
 tel.kom. 0604 963 868
Dr inż.Wiesław GAZDAadiunkt
Modelowanie matematyczne, techniczna i ekonomiczna optymalizacja procesów chłodniczych
 Optymalizacja techniczno-ekonomiczna układów energetycznych, z  uwzględnieniem układów chłodniczych oraz klimatyzacyjnych
 Badania teoretyczne i eksperymentalne procesów schładzania i zamrażania
 Audyt energetyczny obiektów przemysłowych i komunalnych
 Zagadnienia modernizacji gospodarki energetycznej oraz wykorzystania energii odpadowej przy zastosowaniu techniki chłodniczej
 Zagadnienia zastosowania czynników chłodniczych i ochrony środowiska
Instytut Techniki Cieplnej
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 22
 pokój nr 214
 tel.: (+4832) 237-29-89
 fax: (+4832) 237-28-72
Dr inż.Ewa GIERCZYCKAstarszy wykładowca
komfort cieplny;
 pomiary w ogrzewnictwie i wentylacji;
 wentylacja przemysłowa.
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 20
 pokój nr 232 (G-ce, ul. Konarskiego 18)
 tel.: (+4832) 237-28-20, 237-28-30
 fax: (+4832) 237-25-59
 
Dr inż.Franciszek GRAMATYKAdocent w Pol. Śl.
obliczenia cieplne kotłów przemysłowych;
 kotły grzewcze niskotemperaturowe; dokumentacje koncesyjne urządzeń cinieniowych (UDT);
 modernizacje kotłów, odsiarczanie spalin kotłowych.
 
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych
 Zakład Kotłów i Wytwornic Pary
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 20
 pokój nr 217
 tel.: (+4832) 237-11-78, 237-12-73
 fax: (+4832) 237-26-80
 
 
Dr inż.Andrzej GROSSMANstarszy wykładowca
opracowywanie metod analizy pierwiastków na różnym poziomie stężeń w materiałach nieorganicznych z różnych faz przeróbki surowców mineralnych, w wodach, ściekach, odpadach itp.
 
Instytut Inżynieri Wody i Ścieków
 Zakład Chemii Sanitarnej i Procesów Membranowych
 44-101 Gliwice, ul. Akademicka 2
 pokój nr 847a
 tel.: (+4832) 237-29-78
Dr inż.Jolanta GUMIŃSKAadiunkt
Badanie właściwości kłaczków w aspekcie skuteczności uzdatniania wód
 Badania i analiza mechanizmów procesu koagulacji
 Badania i analiza mechanizmów procesu filtracji pospiesznej
 Zastosowanie koagulantów wstępnie zhydrolizowanych w technologii wody i
 ścieków
 Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych
 Ochrona środowiska w kopalniach węgla kamiennego, w tym analiza zagrożeń samozagrzewania hałd
 Technologia oczyszczania ścieków przemysłowych
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
 Ul. Konarskiego 18
 Zakład Technologii Wody i Ścieków
 Ul. M. Strzody 7
 44-100 Gliwice
 Pokój 264
 Tel.: (4832)2371193
Dr inż.Małgorzata HANUSZKIEWICZ-DRAPAŁAadiunkt
Modelowanie i analiza termodynamiczna pionowych i poziomych gruntowych wymienników ciepła pomp grzejnych
 Modelowanie i analiza numeryczna układów: system grzewczy -  sprężarkowa parowa pompa grzejna - gruntowy wymiennik ciepła
 Analiza termodynamiczna i ekonomiczna rekuperatorów powietrza
 Analiza termodynamiczna obiegów siłowni parowych
Instytut Techniki Cieplnej
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 22
 pokój nr 212
 tel.: (+4832) 237-20-51
 fax: (+4832) 237-28-72
Dr inż.Krzysztof HOINKAadiunkt
Skojarzona gospodarka cieplno-elektryczna
 Optymalizacja procesów cieplnych
 Optymalizacja struktury systemów energetycznych
 Czyste technologie węglowe
 Energetyka rozproszona
 Modelowanie matematyczne gospodarki energetycznej kompleksów budowlanych
 Analiza kosztu termo-ekologicznego
 Analiza skumulowanego zużycia energii
 Rachunek skumulowanej emisji substancji szkodliwych
 Oddziaływanie systemów energetycznych na środowisko naturalne
Instytut Techniki Cieplnej
 44-101 Gliwice, Konarskiego 22
 pok. 123  tel. 32 237 28 52
 fax. 32 237 28 72
Dr inż.Wojciech HRYBadiunkt
zakłady zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych;
 optymalizacja procesu segregacji i sortowania odpadów;
 technologie zagospodarowania odpadów;
 systemowa gospodarka odpadami;
 rekultywacja czynna składowisk
Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 237
 tel.: (+4832) 237-2104  
 fax: (+4832) 237-11-67
Dr inż.Maria HURNIKadiunkt
aerodynamika wentylacji;
 modelowanie fizykalne procesów wentylacji.
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 20
 pokój nr 233 (G?ce, ul. Konarskiego 18)
 tel.: (+4832) 237-28-67
 fax: (+4832) 237-25-59
 
Dr inż.Tomasz JAWORSKIadiunkt
spalnie odpadów oraz inne metody ich zagospodarowania.
Katedra Technologii I Urządzeń Zagospodarowania Odpadów
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 239
 tel.: (+4832) 237-12-13
 fax: (+4832) 237-11-67
 
Dr inż.Jacek KALINAadiunkt
Siłownie i elektrociepłownie gazowe
 Małe elektrociepłownie gazowe - mikrokogeneracja
 Wytwarzanie ciepła, zimna i energii elektrycznej - trójgeneracja
 Modelowanie przemysłowych procesów cieplno przepływowych
 Układy gazowe zintegrowane ze zgazowaniem węgla i biomasy
 Energetyczne wykorzystanie przemysłowych gazów odpadowych
 Techniczna i ekonomiczna optymalizacja układów gazowych
 Aspekty ekonomiczne inwestycji i eksploatacji układów gazowych
Instytut Techniki Cieplnej
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 22
 pokój nr 214
 tel.: (+4832) 237-29-89
 fax: (+4832) 237-28-72
Dr inż.Sylwester KALISZadiunkt
intensyfikacja wymiany ciepła w kotłach;
 procesy zanieczyszczania powierzchni ogrzewalnych;
 obliczenia i projektowanie urzadzeń cieplnych;
 prace pomiarowo-badawcze w technice kotłowej.
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 215
 tel.: (+4832) 237-11-63
 fax: (+4832) 237-21-93
 
Dr inż.Przemysław KATEUSZadiunkt
pomiary zapylenia i przepływów gazów odlotowych;
 odpylanie gazów odlotowych;
 aerozole przemysłowe.
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 20
 pokój nr 17
 tel.: (+4832) 237-15-23
 fax: (+4832) 237-25-59
 
 
Dr inż.Wojciech KIERATadiunkt
metrologia małych prędkości powietrza w pomieszczeniach.
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 20
 pokój nr 23 (Hala Technologiczna, G-ce, ul. Kaszubska 26)
 tel.: (+4832) 237-26-88
 fax: (+4832) 237-25-59
 
Dr inż.Marcin KŁOSadiunkt
Obliczanie, projektowanie i badanie systemów uzdatniania wody i
 oczyszczania ścieków.
 Badania i analiza mechanizmów procesu koagulacji.
 Badania i analiza mechanizmów procesu filtracji pospiesznej.
 Zastosowanie koagulantów wstępnie zhydrolizowanych w technologii wody i ścieków.
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
 Ul. Konarskiego 18
 Zakład Technologii Wody i Ścieków
 Ul. M. Strzody 7
 44-100 Gliwice
 Pokój 258
 Tel.: (4832)2372785
Dr hab. inż.Andrzej KORCZAKprofesor nadzwyczajny w Pol. Śl.
badania pomp w zakresie:
 - charakterystyki przepływu, mocy i sprawności,
 - charakterystyki kawitacyjne,
 - pomiary sił osiowych;
 remonty pomp głównego odwodnienia kopalń.  
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych
 Zakład Maszyn i Urządzeń Hydraulicznych
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 331
 tel.: (+4832) 237-15-79
 fax: (+4832) 237-26-80  
Dr hab. inż.Janusz KOTOWICZprof. nzw. w Pol. Śl.
badanie nowych struktur wysoko sprawnych czystych technologii przetwórstwa węgla w energię elektryczną i ciepło;  badanie układów parowo-gazowych, w tym również zintegrowanych z pirolizą węgla;
 pyłowa erozja maszyn przepływowych.
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych
 Zakład Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 521
 tel.: (+4832) 237-13-76
 fax: (+4832) 237-26-80  
Dr inż.Helena KOŚCIELNIAKst wykładowca
Oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych oraz odcieków składowiskowych.
 Metody zintegrowane oczyszczania ścieków przemysłowych. Ocena struktury właściwości fizycznych osadu czynnego pod wpływem zanieczyszczeń przemysłowych.
 
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
 Zakład Technologii Wody i Ścieków
 44-100 Gliwice
 ul. M. Strzody 7, p. 277
 Tel.: (4832)2372821
Dr inż.Barbara KOZIELSKAadiunkt
Katedra Ochrony Powietrza
 44-101 Gliwice, ul. Akademicka 2
 pokój nr 653
 tel.: (+4832) 237-15 -30,
 fax: (+4832) 237-12 - 90.
 
Dr inż.Michał KOZIOŁadiunkt
spalanie i współspalanie paliw oraz stałych i ciekłych substancji odpadowych i biomasy;
 procesy odgazowania i zgazowania;
 metody termicznej utylizacji odpadów;
 technologie zagospodarowania odpadów;
 pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych pyłów, pomiary hałasu
Katedra Technologii  i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 240
 tel.: (+4832) 237-1123  
 fax: (+4832) 237-11-67
Dr inż.Danuta KRÓLadiunkt
badania paliwowe i fizykochemiczne odpadów;
 redukcja metali ciężkich z procesów spalania paliw, odpadów i biomasy;  oznaczanie zanieczyszczeń w gazach odlotowych metodą GC-MS; redukcja chlorowodoru w kotłach podczas spalania paliw, odpadów, biomasy;
 technologie unieszkodliwiania odpadów;
 odnowa skażonych gleb
Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 124
 tel.: (+4832) 237-1134  
 fax: (+4832) 237-11-67
Dr inż.Małgorzata KRÓLadiunkt
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania
 44-101 Gliwice, Konarskiego 20
 pokój nr 232 A (G-ce, ul. Konarskiego 18)
 tel.: (+4832) 237-28-67
 fax: (+4832) 237-25-59
Dr inż.Tadeusz KRUCZEKadiunkt
metody racjonalizacji gospodarki cieplno-energetycznej;
 utylizacja energii odpadowej w przemyśle;
 pomiary cieplne urządzeń przemysłowych;
 audyting energetyczny;
 zadania energetyczne procesu wielkopiecowego i spiekalniczego w hutnictwie żelaza;
 modelowanie matematyczne procesów cieplno-energetycznych;
 termowizyjne pomiary temperatury.
Instytut Techniki Cieplnej
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 22
 pokój nr 120
 tel.: (+4832) 237-24-16
 fax: (+4832) 237-28-72
 
Dr inż.Andrzej KSIĄDZadiunkt
Spalanie paliw
 Powstawanie zanieczyszczeń w trakcie spalania
 Niskoemisyjne spalanie
 Przemiany metali śladowych (m.in. rtęci) w trakcie spalania
 Powstawanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) podczas spalania
 Zgazowanie węgla i biomasy
 Pomiary emisji substancji szkodliwych w procesach spalania
 Wykorzystanie analizy termograwimetrycznej (TG-DTA) w badaniach termochemicznego przetwórstwa materiałów
 Chromatografia gazowa
 Technologie oczyszczania spalin
 Alternatywne źródła energii
Instytut Techniki Cieplnej
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 22
 pokój nr 201
 tel.: (+4832) 237-29-20
 fax: (+4832) 237-28-72
Dr inż.Anna KSIĘŻYK-SIKORAstarszy wykładowca
badania procesu chemicznego strącania fosforu za ścieków;
 zastosowania syntetycznych flokulantów w procesach oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych;
 badania tlenowej stabilizacji osadów ściekowych.
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
 Zakład Technologii Wody i Ścieków
 44-101 Gliwice, ul. Ks. Marcina Strzody 7
 pokój nr 265
 tel.: (+4832) 237-27-32
 fax: (+4832) 237-17-94
 
Dr inż.Stanisław KUCYPERAadiunkt
zastosowanie metod numerycznych do modelowania  prostych i odwrotnych zagadnień przepływu ciepła;
 obliczenia projektowe i sprawdzające układów chłodzenia przyrządów półprzewodnikowych i urządzeń elektronicznych;
 zastosowanie metod eksperymentalych do badania parametrów cieplnych (np.: właściwości cieplnych materiałów, współczynnika wnikania ciepła, itp.);
 zastosowanie metod eksperymentalnych do badania parametrów w energetyce jądrowej.
Instytut Techniki Cieplnej
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 22
 pokój nr 215
 tel.: (+4832) 237-15-50
 fax: (+4832) 237-28-72
 
Dr inż.Marek KUROWICZadiunkt
konstrukcja i eksploatacja maszyn wirnikowych;
 opracowywanie konstrukcji, lub modernizacja kompletnych maszyn i urządzeń, lub ich poszczególnych elementów;
 opracowywanie konstrukcji urządzeń do poprawy sprawności i niezawodności działania systemów technologicznych;
 badania wibroakustyczne dynamiki maszyn i urządzeń, których celem jest ocena ich stanu technicznego oraz poprawna modernizacja istniejących systemów nadzoru i diagnostyki maszyn;
 ochrona środowiska przed skutkami hałasu i drgań:
 przeprowadzanie pomiarów hałasu i drgań na stanowiskach pracy wraz z oceną ich szkodliwości dla pracowników;
 wykonywanie dokumentacji technicznej;
 osłony akustyczne i wibroizolacja;
 nadzór nad instalowaniem środków zabezpieczających przed nadmiernym hałasem i drganiami.
 
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych
 Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn Energetycznych
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 446
 tel.: (+4832) 237-23-60; fax: (+4832) 237-26-80  
Dr inż.Marcin LANDRATadiunkt
procesy tlenowego i beztlenowego rozkładu odpadów;
 procesy metanizacji w złożu;
 technologie unieszkodliwiania odpadów;
 badania właściwości fizyko-chemicznych odpadów
Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 239A
 tel.: (+4832) 237-2122  
 fax: (+4832) 237-11-67
Dr inż.Marian LIPKAasystent
Konstrukcja, eksploatacja i diagnostyka maszyn i urządzeń energetycznych.
 Analiza zjawisk towarzyszących procesowi starzenia materiału maszyn i urządzeń energetycznych.
 
 
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych (RIE5)
 tel. 032 237 10 39
 fax 032 237 26 83
 44-100 Gliwice,
 ul. Konarskiego 18 p. 445a  
Dr hab. inż.Barbara LIPSKAadiunkt
prace pomiarowo-badawcze w zakresie wentylacji i klimatyzacji w obiektach mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych;
 modelowanie numeryczne technika CFD przepływu powietrza w pomieszczeniach wentylowanych;
 aeorodynamika wentylacji.
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 20
 pokój nr 13
 tel.: (+4832) 237-25-55
 fax: (+4832) 237-25-59
 
Dr inż.Marcin LISZKAadiunkt
gospodarka energetyczna
 modelowanie i optymalizacja procesów cieplnych
 analiza ekonomiczna instalacji energetycznych
 analiza doboru technologii energetycznych
 czyste technologie węglowe
 użytkowanie biomasy w instalacjach energetycznych
 kontrola eksploatacji i diagnostyka cieplna bloków energetycznych
Instytut Techniki Cieplnej
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 22
 pokój nr 205
 tel.: (+4832) 237-20-03
 fax: (+4832) 237-28-72
Dr inż.Piotr LUBINAadiunkt
Ogrzewnictwo, gospodarka energią w budynkach, wewnętrzne źródła ciepła, budynki energooszczędne i pasywne.
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania
 44-101 Gliwice, Konarskiego 20
 pokój nr 232 A (G-ce, ul. Konarskiego 18)
 tel.: (+4832) 237-28-67
 fax: (+4832) 237-25-59
Dr hab. inż.Henryk ŁUKOWICZprofesor nadzwyczajny w Pol. Śl.
aerodynamika układów łopatkowych stopni turbinowych (algorytmy numeryczne i badania eksperymentalne);
 warunki brzegowe wymiany ciepła w elementach turbin parowych.
 
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych
 Zakład Cieplnych Maszyn Przepływowych
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 430
 tel.: (+4832) 237-22-72
 fax: (+4832) 237-26-80
Dr inż.Anna MAINKAasystent
kinetyka procesów chemicznych zachodzących w atmosferze, chemia atmosfery;
 badanie przemian chemicznych S(IV) w fazie ciekłej atmosfery;
 oznaczanie zanieczyszczeń metodami spektrofotometrycznymi.
 
Katedra Ochrony Powietrza                           44-101 Gliwice, ul. Akademicka 2, pokój nr 656, tel.: (+4832) 237-15-40
Dr inż.Ewa MEDYŃSKAadiunkt
komfort cieplny;
 odczucia cieplne człowieka.
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 20
 pokój nr 231 (G-ce, ul. Konarskiego 18)
 tel.: (+4832) 237-28-50
 fax: (+4832) 237-25-59
 
 
Dr inż.Kazimierz MROCZEKpracownik inżynieryjno - techniczny
Badania procesu przemiałuBadania przepływu mieszaniny pyłowo-gazowej na stanowisku doświadczalnym z młynem średniobieżnymBadania porównawcze przemiału różnych węgli lub innych minerałówWyznaczanie lokalnych oporów, rozkładów koncentracji elementów instalacji takich jak: kolana, trójniki, koncentratory, rozdzielacze, dysze palników pyłowychPomiary przemysłowych instalacji pyłowychModelowanie wpływu cech konstrukcyjnych młyna pierścieniowo-kulowego i misowo-rolkowego na ich efektywność pracyDiagnostyka młynów i instalacji pyłowych na podstawie pomiarów na obiektach rzeczywistych
 
 44-100 Gliwice
 ul. Konarskiego 20
 tel.: +48 (032) 237-13-87, 23-63
 fax: +48 (032) 237-21-93
  
Dr inż.Włodzimierz OGULEWICZstarszy wykładowca
pomiary techniczne wielkości elektrycznych i nieelektrycz- nych metodami elektrycznymi;
 opracowanie układów pomiarowych;
 dobór metod pomiaru;
 projektowanie, modelowanie i analiza poprawności pracy regulatorów stałego przepływu.
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych
 Zakład Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 533
 tel.: (+4832) 237-12-84
 fax: (+4832) 237-26-80
 
Dr inż.Wojciech OLCZYKadiunkt
wymiana masy;
 oczyszczanie spalin z zanieczyszczeń gazowych;
 fluidyzacja;
 badania procesów unieszkodliwiania odpadów.
 
Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 124
 tel.: (+4832) 237-12-13; 237-11-34
 fax: (+4832) 237-11-67
Dr inż.Urszula OLSIŃSKAstarszy wykładowca
dobór, opracowanie i optymalizacja procesów i urządzeń do utleniania zanieczyszczeń zawartych w wodzie i ściekach;
 zaawansowane procesy utleniania w technologii wody i ścieków;
 toksyczne produkty uboczne stosowania silnych utleniaczy;
 badania laboratoryjne i pilotowe ozonowania, ozonowania wspomaganego działaniem nadtlenku wodoru lub promieniowaniem UV;
 obliczenia hydrauliczne urządzeń do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz systemów dystrybucji wody.
 
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 261
 tel.: (+4832) 237-21-73
 fax: (+4832) 237-21-73
Dr inż.Piotr OSTROWSKIdocent w Pol. Śl.
biotechnologia, oczyszczanie ścieków;
 sterowanie procesem oczyszczania, badania toksyczności ścieków.
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych
 Zakład Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 524
 tel.: (+4832) 237-13-65
 fax: (+4832) 237-26-8
Dr inż.Ziemowit OSTROWSKIadiunkt
metody numeryczne (elementy brzegowe, elementy skończone, objętość skończona) w przepływie ciepła, mechanice ciała stałego i mechanice płynów
 modelowanie przemysłowych procesów cieplno przepływowych
 metody sztucznej inteligencji
 modelowanie numeryczne procesów cieplnych
 sprzężone zagadnienia transportu ciepła i masy
 sprzęganie metod numerycznych (i analitycznych) w zagadnieniach modelowania pól temperatury
 optymalizacja z zastosowaniem algorytmów genetycznych/ewolucyjnych (GA)
 zagadnienia odwrotne
 zastosowania Proper Orthogonal Decomposition (POD)
 przetwarzanie i programowanie równoległe
 modelowanie w zastosowaniach bio-inżynierskich
Instytut Techniki Cieplnej
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 22
 pokój nr 205
 tel.: (+4832) 237-17-42
 fax: (+4832) 237-28-72
Dr inż.Joachim OTTEadiunkt
aerodynamika przepływów w maszynach wirnikowych, w tym w szczególności w wentylatorach, dmuchawach i sprężarkach;
 projektowanie wentylatorów i sprężarek;
 optymalny dobór wentylatorów i dmuchaw;
 ekspertyzy dotyczące stanu technicznego.
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych
 Zakład Cieplnych Maszyn Wirnikowych
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 431
 tel.: (+4832) 237-21-85, 237-11-15
 fax: (+4832) 237-26-80
 
Dr inż.Anna PASOŃ-KONIECZYŃSKAadiunkt                                       1/2 etatu
zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego;
 źródła emisji zanieczyszczeń;
 wskaźniki emisji zanieczyszczeń z energetycznego spalania paliw stałych;
 oczyszczanie gazów odlotowych;
 technologie mało- i bezodpadowe.
 
Katedra Ochrony Powietrza
 44-101 Gliwice, ul. Akademicka 2
 pokój nr 850
 tel.: (+4832) 237-15-19,
 fax: (+4832) 237-12-90
 
 
Dr inż.Grzegorz PECZKISadiunkt
Obliczenia, konstruowanie i badania maszyn przepływowych oraz instalacji pompowych, ze szczególnym uwzględnieniem pomp wirowych.
Zakład Maszyn i Urządzeń Hydraulicznych
 Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych 44 - 101 Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok 326, tel.: (+4832) 237-22-82
 
Dr inż.Florian PIECHURSKIdoc w Pol. Śl.
badania, opinie, projekty w zakresie:
 wewnętrzne instalacje wodociągowo-kanalizacyjne;
 instalacje basenowe i przemysłowe;
 ujęcia wody i stacje uzdatniania wody;
 sieci wodociągowe.
 
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 209
 tel.: (+4832) 237-24-42
 fax: (+4832) 237-17-94  
Dr inż.Krzysztof PIKOŃadiunkt
wpływ zawartości metali ciężkich na uciążliwość paliw z odpadów;
 rozprzestrzenianie zanieczyszczeń w atmosferze;
 uciążliwość ekologiczna procesów spalania;
 technologie zagospodarowania odpadów.
Katedra Technologii I Urządzeń Zagospodarowania Odpadów
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 240
 tel.: (+4832) 237-11-13
 fax: (+4832) 237-11-67
Dr inż.Łucja FUKAS-PŁONKAdocent w Pol. Śl.
Badanie właściwości i składu osadów powstających w procesach klarowania wody.
 Gospodarka osadowa w zakładach produkcji wody.
 Zastosowanie procesów stabilizacji do unieszkodliwiania osadów
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
 Ul. Konarskiego 18
 Zakład Technologii Wody i Ścieków
 Ul. M. Strzody 7
 44-100 Gliwice
 Pokój 284
 Tel.: (4832)2372849
Dr inż.Lesław PŁONKAadiunkt
biologiczne procesy oczyszczania ścieków;
modelowanie matematyczne, sieci neuronowe
Katedra Biotechnologii Środowiskowej
 44-101 Gliwice, ul. Akademicka 2
 tel.: (+4832) 237-26-94
 fax: (+4832) 237-29-46
Dr inż.Grzegorz PRZYBYŁAadiunkt
procesy wewnętrzne w silnikach spalinowych (uwalnianie energii chemicznej paliwa)
 indykacja silników spalinowych
 poprawa procesu konwersji energii w silnikach spalinowych
 nowoczesne napędy pojazdów samochodowych
Instytut Techniki Cieplnej
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 22
 pokój nr 315
 tel.: (+4832) 237-13-32
 fax: (+4832) 237-28-72
Dr inż.Wioletta PRZYSTAŚadiunkt
zastosowanie grzybów w procesach usuwania zanieczyszczeń organicznych ze ścieków i gleby, dekoloryzacja ścieków przemysłowych, bioremediacja gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi oraz związkami ropopochodnymi (bioaugmentacja, biostymulacja, fitoremediacja, mykoremediacja itp.), ocena toksykologiczna zanieczyszczeń nieorganicznych oraz produktów rozkładu zanieczyszczeń organicznych, ocena aktywności i liczebności mikroorganizmów.
Katedra Biotechnologii Środowiskowej, 44-100 Gliwice, ul. Krzywoustego 6, pokój 211 Tel: (+4832) 237 28 55)
Dr inż.Mariola RAJCAadiunkt
Zastosowanie ciśnieniowych procesów membranowych w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków. Procesy jednostkowe, zintegrowane/hybrydowe w usuwaniu  zanieczyszczeń z wód. Badanie mechanizmu zjawiska blokowania membran (foulingu). Określanie przydatności procesów zintegrowanych/hybrydowych w zmniejszaniu intensywności zjawiska foulingu. Modelowanie wydajności filtracji membranowej w procesach jednostkowych i zintegrowanych/hybrydowych
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków          44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2, pok. 843, tel.: (+4832) 237-29-81
Dr inż.Anna RASZKAasystent
biotechnologia środowiskowa; biologiczne procesy oczyszczania ścieków i utylizacji odpadów; analiza mikroskopowa osadu czynnego; identyfikacja bakterii osadu czynnego metodami molekularnymi; identyfikacja bakterii nitkowatych;  
 zewnątrzkomórkowe substancje polimerowe wydzielane przez mikroorganizmy
Katedra Biotechnologii Środowiskowej
 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2
 Pokój 711A
 Tel.: (+4832) 237-29-15
 Fax.: (+4832) 237-29-46
Dr inż.Zbigniew L. RATAJstarszy wykładowca                           1/3 etatu
badania zjawisk cieplnych i przepływowych w kotłach rusztowych;
 badania i wyznaczanie maksymalnych i minimalnych obciążeń kotłów;
 studia nad zastosowaniem metod optymalizacji w technice kotłowej.
 
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych
 Zakład Kotłów i Wytwornic Pary
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 tel.: (+4832) 237-11-52, 237-12-73
 fax: (+4832) 237-26-80
 
Dr inż.Jan RDUCHadiunkt
badania laboratoryjne i przemysłowe maszyn hydraulicznych (pompy i układy pompowe, turbiny wodne,  napęd hydrauliczny itp.);
 projektowanie i modernizacja układów (instalacji) pompowych;
 systemy komputerowego wspomagania projektowania i konstruowania pomp (CAD);
 konstruowanie pomp wirowych i wyporowych (tłokowych) na wszelkiego rodzaju ciecze;
 modernizacja oraz rekonstrukcja pomp oraz turbin wodnych małej mocy;
 mała energetyka wodna i rekuperacja energii hydraulicznej w układach i instalacjach technologicznych;
 pompy wirowe w ruchu turbinowym.
 
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych
 Zakład Maszyn i Urządzeń Hydraulicznych
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 332
 tel.: (+4832) 237-21-52
 
De inż.Lesztek REMIORZadiunkt
badania numeryczne i eksperymentalne maszyn cieplnych opartych o obieg Stirlinga, silniki spalinowe, zjawisko termoakustyczne, pompy ciepła, miernictwo cieplne i energetyczne,  projektowanie oprogramowania, systemy obliczeniowe i pomiarowe, bazy danych, niekonwencjonalne metody obliczeniowe, diagnostyka techniczna.
Instytut Maszyn i Urz±dzeń Energetycznych 44-121 Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok 534, tel.: (+4832) 237-26-26
Dr hab. inż.Henryk RUSINOWSKIprofesor nadzwyczajny w Pol. Śl.
badanie rezerw w zużyciu paliw;
 zagospodarowanie energii odpadowej;
 badanie sprawności energetycznej urządzeń;
 ekspertowe systemy sterowania;
 modelowanie matematyczne procesów energetycznych.
 
Instytut Techniki Cieplnej
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 22
 pokój nr 67
 tel.: (+4832) 237-24-49
 fax: (+4832) 237-28-72
 
Dr inż.Andrzej SACHAJDAKadiunkt
Metody numeryczne  w przepływie ciepła, mechanice ciała stałego i mechanice płynów
 Promieniowanie cieplne
 Zadania odwrotne
 Modelowanie przemysłowych procesów cieplno przepływowych
 Procesy cieplne w biotechnologii i medycynie
Instytut Techniki Cieplnej
 44-101 Gliwice, Konarskiego 22
 pokój nr 214
 tel.: (+4832)237-29-89
 fax: (+4832)237-28-72
 
Dr inż.Jan SIKORAstarszy wykładowca
badania systemów technologicznych oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów;
 projekty procesowe oczyszczalni ścieków;
 badania oddziaływania oczyszczalni ścieków na środowisko;
 algorytmy  systemów sterowania procesami biologicznego oczyszczania ścieków;
 badania atestacyjne i ekspertyzy technologiczne oczyszczalni ścieków.  
Katedra Biotechnologii Środowiskowej
 44-101 Gliwice, ul. Akademicka 2
 pokój nr 714
 tel.: (+4832) 237-26-94
 fax: (+4832) 237-29-46  
Dr inż.Jacek SMOŁKAadiunkt
  • Numeryczna mechanika płynów
  • Metody numeryczne w przepływie ciepła, mechanice ciała stałego i mechanice płynów
  • Modelowanie numeryczne przepływów dwufazowych w strumienicach pomp ciepła
  • Problemy sprzężone cieplno-elektryczne w transformatorach elektrycznych
  • Optymalizacja kształtu
  • Metody sztucznej inteligencji w optymalizacji systemów energetycznych
  • Analiza odwrotna w ciągłym odlewaniu stopów metali Modelowanie przemysłowych procesów cieplno-przepływowych
Instytut Techniki Cieplnej
44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 22
pokój nr 209
tel.: +48 32 237 1019
fax: +48 32 237 2872
e-mail: jacek.smolka@polsl.pl
www.itc.polsl.pl/smolka
Dr inż.Aleksandra SPECJAŁadiunkt
badania eksperymentalne elementów instalacji ogrzewania;
 badania symulacyjne procesu ogrzewania pomieszczenia;
 audyting energetyczny w budownictwie;
 rozliczanie kosztów ogrzewania;
 
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania
  44-101 Gliwice, Konarskiego 20
  pokój nr 1
  tel.: (+4832) 237-25-56
  fax: (+4832) 237-25-59
Dr inż.Wojciech STANEKadiunkt
Modelowanie matematyczne gospodarki energetycznej zakładów przemysłowych
 Analiza skumulowanego zużycia energii i egzergii
 Zagadnienia energetyczne procesu wielkopiecowego i technologii Corex
 Zagadnienia termoekonomiczne ochrony srodowiska
 Systemy kontroli eksploatacji elektrowni i elektrociepłowni z zastosowaniem zaawansowanej walidacji pomiarów
 Modelowanie empiryczne procesów cieplnych
Instytut Techniki Cieplnej
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 22
 pokój nr 123
 tel.: (+4832) 237-29-52
 fax: (+4832) 237-28-72
Dr inż.Michał STROZIKadiunkt
specjalne techniki pomiarowe w aerodynamice maszyn przepływowych (sprężarki, wentylatory, pompy): termoanemometria, anemometria laserowa, sondy spiętrzające, techniki pomiarowe wielkości mechanicznych i fizycznych metodami elektronicznymi, elektroniczna automatyka przemysłowa i systemy pomiarowe, odnawialne źródła energii: ogniwa fotowoltaiczne, ogniwa paliwowe.
 
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych           44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok 421, tel.: (+4832) 237-12-39
Dr hab. inż.Ireneusz SZCZYGIEŁprofesor nadzwyczajny w Pol.Śl.
zagadnienia odwrotne przepływu ciepła;
 modelowanie matematyczne wymiany ciepła
 i wymienników ciepła;
 analiza strat ciepła w przewodach ciepłowniczych;
 transformatory i pompy ciepła;
 ciepłownictwo;
 zasilanie gazowe silników spalinowych.
 
 
 Instytut Techniki Cieplnej
 44-101 Gliwice, Konarskiego 22
 pokój nr 122
 tel.: (+4832)237-14-48
 fax: (+4832)237-28-72
 
Dr hab. inż.Marcin SZEGAadiunkt
modelowanie matematyczne i analiza energetyczna procesów cieplnych;
 racjonalizacja użytkowania energii w przemyśle i wykorzystanie energii odpadowej;
 analiza termodynamiczna obiegów siłowni parowych i elektrociepłowni;
 zagadnienia audytingu energetycznego w przemyśle.
Instytut Techniki Cieplnej
 44-101 Gliwice, Konarskiego 22
 pokój nr 120
 tel.: (+48 32) 237-24-16
 fax: (+48 32)237-28-72
 
 
Dr inż.Jerzy SZULIKOWSKIadiunkt
technika odpylania i aerodynamika urządzeń odpylających;
 mechanika aerozoli;
 aparatura do pomiaru zapylenia gazów w przewodach;
 właściwości metrologiczne pyłowych sond aspiracyjnych i czujników prędkości gazu.
 
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 20
 pokój nr 16
 tel.: (+4832) 237-25-57; 237-12-80
 fax: (+4832) 237-25-59
 
 
Dr inż.Waldemar ŚCIERSKIadiunkt
badania procesów spalania paliw ciekłych oraz ciekłych substancji odpadowych, biomasy;
 termiczne metody utylizacji odpadów;
 pomiary w ochronie środowiska (pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłu, pomiary hałasu);
 badania procesu zapłonu i spalania paliw;
Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 240
 tel.: (+4832) 237-1123  
 fax: (+4832) 237-11-67
Dr hab. inż.Zbigniew TRZECIAKIEWICZadiunkt
prace pomiarowo-badawcze w zakresie wentylacji i klimatyzacji w obiektach mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych;
 badania laboratoryjne wymiany powietrza znacznikami gazowymi;
 modelowanie fizykalne procesów wymiany powietrza w pomieszczeniach wentylowanych.
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 20
 pokój nr 13
 tel.: (+4832) 237-25-55
 fax: (+4832) 237-25-59
 
 
Dr inż.Andrzej W. WALEWSKIadiunkt
badania modelowe, obliczenia cieplno-przepływowe, projektowanie kotłów i wymienników ciepła;
 rekuperacyjne i regeneracyjne gazowe wymienniki ciepła;
 niskotemperaturowa degradacja termiczna zanieczyszczeń gazowych;
 odsiarczanie i odazotowanie spalin.
 
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych
 Zakład Kotłów i Wytwornic Pary
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 20
 pokój nr 214
 tel.: (+4832) 237-11-74
 fax: (+4832) 237-26-80
 
Dr inż.Andrzej WANDRASZadiunkt
technologie unieszkodliwianie odpadów;
 wykorzystywanie biomasy i odpadów jako źródło odnawialnej energii;
 przetwarzanie odpadów w paliwa.
 Dokonania naukowo-badawcze: pobyt na stypendium PECO/EURO FLAM na University of Wales, Cardiff - badania nad energetycznym wykorzystaniem biomasy i odpadów drewna, udział w 25 konferencjach, 18 publikacji.
 
Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 238A
 tel.: (+4832) 237-18-43
 fax: (+4832) 237-11-67
 
Dr inż.Robert WEJKOWSKIadiunkt
- procesy zanieczyszczania i oczyszczania powierzchni ogrzewalnych;
 - badanie erozji powierzchni ogrzewalnych
 - modelowanie kanałów spalinowych kotłów;
 - wykorzystanie metod intensyfikacji wymiany ciepła;
 - obliczenia cieplne i projektowanie urządzeń cieplnych.
44-100 Gliwice
 ul. Konarskiego 20
 tel.: (+4832) 237-11-63
 fax: (+4832) 237-21-93
 
Dr inż.Sebastian WERLEadiunkt
Niskoemisyjne spalanie paliw
 Badania procesów spalania w wysokopodgrzanym powietrzu
 Samozapłon paliw gazowych
 Płomienie częściowo zmieszane
Instytut Techniki Cieplnej
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 22
 pokój nr 220
 tel.: (+4832) 237-29-83
 fax: (+4832) 237-28-72
Dr inż.Daniel WĘCELadiunkt
obliczenia numeryczne układów przepływowych
   pomiary przepływów
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych           44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok 532, tel.: (+4832) 237-20-86
Dr inż.Gabriel WĘCELadiunkt
Metody numeryczne (elementy brzegowe, elementy skończone) w przepływie ciepła, mechanice ciała stałego i mechanice płynów
 Promieniowanie cieplne
 Modelowanie właściwości optycznych gazów
 Symulacje procesów spalania
 Modelowanie przemysłowych procesów cieplno przepływowych
Instytut Techniki Cieplnej
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 22
 pokój nr 214
 tel.: (+4832) 237-29-89
 fax: (+4832) 237-28-72
Dr inż.Andrzej WILKadiunkt
pomiary laboratoryjne i przemysłowe charakterystyk pracy pomp i turbin wodnych;
 projektowanie nowych i pomiary istniejących układów pompowych;
 opracowywanie algorytmów i programów do obliczeń przepływów w pompach i układach hydraulicznych;
 badania materiałów stosowanych w budowie maszyn i urządzeń hydraulicznych pod względem odporności na erozję;
 obliczenia numeryczne przepływów nieściśliwych.
 
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych
 Zakład Maszyn i Urządzeń Hydraulicznych
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 326
 tel.: (+48) 32/237-11-07
 fax: (+48) 32/237-26-80  
Dr inż.Krzysztof WILKadiunkt
Modelowanie matematyczne procesów termodynamicznych w chłodnictwie
 Optymalizacja parametrów konstrukcyjnych urządzeń chłodniczych
 Analiza techniczno-ekonomiczna procesów chłodniczych
 Wykorzystanie energii odpadowej przy wykorzystaniu technik chłodniczych
 Analiza termoekonomiczna układów pomp ciepła
 Optymalizacja procesów cieplnych
 Anazliza niekonwencjonalnych systemów energetycznych
 Doskonalenie gospodarki cieplnej zakładów przemysłowych
 Modelowanie matematyczne wybranych typów wymienników ciepła
Instytut Techniki Cieplnej
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 22
 pokój nr 123
 tel.: (+4832) 237-29-52
 fax: (+4832) 237-28-72
Dr hab. inż.Irena WILKOSZprofesor nadzwyczajny w Pol. Śl.
termodynamika i kinetyka procesów chemicznych związanych z ochroną powietrza i przemianami zanieczyszczeń w atmosferze;
 chemia atmosfery;
 równowagi chemiczne, fazowe, jonowe;
 modelowanie przemian zanieczyszczeń w atmosferze.
 
Katedra Ochrony Powietrza
 44-101 Gliwice, ul. Akademicka 2
 pokój nr 850
 tel.: (+4832) 237-15 -19,
 fax: (+4832) 237-12 - 90.
 
 
Dr inż.Joanna WYCZARSKA-KOKOTadiunkt
gospodarka wodno-ściekowa, układy oczyszczania wody, nowoczesne systemy dezynfekcji wody i                                  możliwości zagospodarowania popłuczyn w obiektach basenowych.
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków Zakład Wodociągów i Kanalizacji    44-100 Gliwice ul. Konarskiego 18 pokój nr 211                               tel. 032 237 22 43                         fax  032 237 21 73
Dr inż.Elwira ZAJUSZ-ZUBEKadiunkt
zachowanie się pierwiastków śladowych w procesie koksowania węgla;
 oznaczanie pierwiastków śladowych w próbkach środowiskowych.
 
Katedra Ochrony Powietrza
 44-101 Gliwice, ul. Akademicka 2
 pokój nr 656
 tel.: (+4832) 237-15-40,
 fax: (+4832) 237-12-90.
 
Dr hab. inż.Ewa ZIELEWICZadiunkt
badania technologiczne osadów ściekowych w procesach stabilizacji i odwadniania;
 badania procesów koagulacji i flokulacji chemicznej i ultradźwiękowej;
 opracowanie projektów koncepcyjnych oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych;
 dobór urządzeń.
 
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 204
 tel.: (+4832) 237-13-61
 fax: (+4832) 237-17-94
 
Dr inż.Izabela ZIMOCHadiunkt
Zastosowanie teorii niezawodności w ocenie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, optymalizacja eksploatacji układów wodociągowych; analiza bezpieczeństwa i ocena ryzyka eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Modelowanie hydrauliczne i jakościowe eksploatacji sieci wodociągowej. Badania wtórnego zanieczyszczenia wody w układach dystrybucji. Badanie, analiza i modelowanie powstawania ubocznych produktów dezynfekcji wody. Technologie i urządzenia do uzdatniania wody.
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
 Ul. Konarskiego 18
 Zakład Technologii Wody i Ścieków
 Ul. M. Strzody 7
 44-100 Gliwice
 Pokój 255
 Tel.: (4832)2372884
Dr inż.Zbigniew ŻMUDKAstarszy wykładowca
badanie pełnych charakterystyk parametrów eksploatacyjnych silników spalinowych;
 metodyka pośrednich pomiarów parametrów charakteryzujących procesy wewnętrzne silników;
 badanie emisji substancji toksycznych (pełny skład spalin) i sposoby jej ograniczenia;
 badania trwałościowe;
 badania diagnostyczne i regulacja pojazdów;
 projektowanie stanowisk badawczych elementów silników.
 
Instytut Techniki Cieplnej
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 316
 tel.: (+4832) 237-13-32
 fax: (+4832) 237-28-72
 
Dr inż.Magdalena ŻAKadiunkt
ocena ilościowa stężeń zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym,
 zanieczyszczenia motoryzacyjne,
 wpływ motoryzacji na jakość powietrza,
 źródła emisji zanieczyszczeń,
 techniczne metody ochrony powietrza,
 meteorologia w ochronie środowiska
Katedra Ochrony Powietrza
 44-101 Gliwice, ul. Akademicka 2
 pokój nr 849
 tel.: (+4832) 237-19 -93,
 fax: (+4832) 237-12 - 90.
 
Dr inż.Jacek ŻELIŃSKIadiunkt
ocena ilościowa emisji i imisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego;
 rozprzestrzenianie substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym;
 ocena oddziaływania źródeł emisji na otoczenie;
 optymalizacja nakładów na ochronę powietrza;
 zarządzanie środowiskiem naturalnym.
 
Katedra Ochrony Powietrza
 44-101 Gliwice, ul. Akademicka 2
 pokój nr 851
 tel.: (+4832) 237-15 -19,
 fax: (+4832) 237-12 - 90.
 
Inż.Jerzy WACOWSKIkierownik Zakładu
projektowanie i budowa układów pomiarowych;
 badanie silników (pełny zakres parametrów eksploatacyjnych);
 badania diagnostyczne i regulacja silników i samochodów, analiza spalin;
 projektowanie i budowa stanowisk badawczych.
 
Zakład Doświadczalno-Diagnostyczny Silników Spalinowych
 44-101 Gliwice, ul. Towarowa 5
 tel.: (+4832) 231-29-60
 fax: (+4832) 237-28-72
 
Inż.Zygmunt ZIELIŃSKIspecjalista
Instytut Techniki Cieplnej
 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
 pokój nr 142
 tel.: (+4832) 237-12-62
DrAleksandra ZIEMBIŃSKAasystent
mikrobiologia środowiskowa,
badania mikroorganizmów w oparciu o metody biologii molekularnej
Katedra Biotechnologii Środowiskowej, ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice, pok. nr 714B; tel. 032 237 26 94, fax. 032 237 29 46.
Mgr inż.Sylwia BRZEZICKA - TESARCZYKasystentka
wpływ zawartości metali ciężkich na osady ściekowe,


 technologie usuwania metali ciężkich z osadów ściekowych


 badania osadów ściekowych,


 systemowa gospodarka odpadami,


 technologie zagospodarowania odpadów,


 badania odpadów,


 przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska,


 ochrona środowiska


Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych


 Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku


 ul. Rudzka 13E


 44-200 Rybnik


 pokój nr a19


 tel. (032) 429-57-94


 fax: (032) 429-57-93


Dr inż.Bartłomiej HERNIKasystent
metody intensyfikacji wymiany ciepła; obliczenia cieplno-przepływowe kotłów i wymienników ciepła ;
 numeryczne modelowanie porcesów kotłowych; badania erozji powierzchni ogrzewalnych.
 
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych
 ul. Konarskiego 18
 44-100 Gliwice
 tel. (+4832) 237-11-96
 fax (+4832) 237-21-93