Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii: Jan P. BOTOR
   

Tytuł, stopień naukowy

Prof. zw. dr hab. inż. 

Imię i nazwisko

Jan P. BOTOR 

Stanowisko

profesor zwyczajny 

Obszar zainteresowań badawczych

metalurgia ekstrakcyjna metali nieżelaznych;
inżynieria procesowa;
fizykochemia procesów wysokotemperaturowych; termodynamika chemiczna;
efuzyjne metody pomiaru prężności par;
spektrometria mas;
kinetyka chemiczna;
transport masy, ciepła i pędu.

Adres kontaktowy

Katedra Metalurgii
40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 8
tel.: 6034163
Załączniki
Utworzony o 2004-03-23 10:16  przez Krzysztof Gurgul 
Data ostatniej modyfikacji: 2006-01-24 14:47 , autor ostatniej modyfikacji: Krzysztof Gurgul