Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii: Agnieszka KUDYBA
   

Tytuł, stopień naukowy

Mgr inż. 

Imię i nazwisko

Agnieszka KUDYBA 

Stanowisko

asystent - doktorant 

Obszar zainteresowań badawczych

ceramika sialonowa: otrzymywanie i zastosowanie;
technologia przygotowania gęstw ceramicznych;
badania własności reologicznych.

Adres kontaktowy

Katedra Nauki o Materiałach
40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 8
pokój nr 221
Załączniki
Utworzony o 2004-03-23 13:42  przez Krzysztof Gurgul 
Data ostatniej modyfikacji: 2006-01-25 10:05 , autor ostatniej modyfikacji: Krzysztof Gurgul