Logo Pomoc   
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
 
 
 
Wybierz widok
Wszystkie elementy
 
 
Ryszard Koczyrkiewicz
 

Aktualizacje:
Ryszard Koczyrkiewicz

 
 
  
Widok: 
Prof. zw. dr hab. inż.Jan P. BOTORprofesor zwyczajny
Prof. zw. dr hab. inż.Adam GIEREKprofesor zwyczajny
Prof. zw. dr hab. inż.Remigiusz SOSNOWSKIprofesor zwyczajny
Prof. dr inż.Stanisław WOLFFprofesor nadzwyczajny
Prof. dr hab. inż.Jan CWAJNAprofesor Pol. Śl.
Prof. dr hab. inż.Franciszek GROSMANprofesor zwyczajny
Prof. dr hab. inż.Adam HERNASprofesor zwyczajny tytularny
Prof. dr hab. inż.Marek HETMAŃCZYKprofesor zwyczajny tytularny
Prof. dr hab. inż.Izabella HYLAprofesor zwyczajny
Prof. dr hab. inż.Danuta KRUPKAprofesor nadzwyczajny
Prof. dr hab. inż.Jan ŁASKAWIECprofesor nadzwyczajny tytularny
Prof. dr hab. inż.Adolf MACIEJNYprofesor zwyczajny
Prof. dr hab. inż.Jerzy OKRAJNIprofesor zwyczajny
Prof. dr hab. inż.Stanisław SERKOWSKIprofesor nadzwyczajny tytularny
Prof. dr hab. inż.Józef ŚLEZIONAprofesor
Prof. dr hab. inż.Jerzy TOMECZEKprofesor zwyczajny
Mgr inż.Zygmunt CZĄSTKIEWICZasystent
Mgr inż.Dariusz ĆWIKLAKtechniczny
Mgr inż.Agnieszka KUDYBAasystent - doktorant
Mgr inż.Bożena MALIŃSKAwykładowca
Mgr inż.Jarosław PIATKOWSKIasystent
Mgr inż.Krzysztof ROCKSTEINasystent
Inż.Wiktor SZATKAspecjalista
Dr inż. dr hab. inż., prof. nzw. w Pol. Śl.Wiesław CHLADEKprofesor
Dr inż.Janusz ADAMIECadiunkt
Dr inż.Alicja BALINadiunkt
Dr inż.Danuta BARON-HANKEstarszy wykładowca
Dr inż.Jan BUZEKadiunkt
Dr inż.Janusz CEBULSKIadiunkt
Dr inż.Marek CIEŚLAadiunkt
Dr inż.Wiesław CHODASEWICZst. wykładowca
Dr inż.Jacek CHRAPOŃSKIadiunkt
Dr inż.Jadwiga DANKMEYER-ŁĄCZNYstarszy wykładowca
Dr inż.Lech DOBROWOLSKIadiunkt
Dr inż.Kazimierz DUCKIadiunkt
Dr inż.Bolesław FORMANEKadiunkt
Dr inż.Lesław GAJDAstarszy wykładowca
Dr inż.Bożena GAJDZIKadiunkt
Dr inż.Bogusław GRADOŃadiunkt
Dr inż.Dariusz HALACZEKadiunkt
Dr inż.Aleksander IWANIAKasystent
1 - 41 Następny