Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej: Marek POZZI
   

Tytuł, stopień naukowy

Dr hab. inż. 

Imię i nazwisko

Marek POZZI 

Stanowisko

prof. nzw. w Pol. Śl., p.o. Dyrektor Instytutu Geologii Stosowanej 

Obszar zainteresowań badawczych

kompleksowe określenie jakości węgla w złożu zgodnie ze standardami ISO;
charakterystyka mineralogiczno-chemiczna odpadów stałych pochodzenia mineralnego wraz z określe- niem kierunków ich utylizacji;
ocena wpływu składowisk odpadów na wody podziemne i powierzchniowe;
przeglądy ekologiczne przedsiębiorstw w zakresie oddziaływania na grunty i wody powierzchniowe i podziemne.

Adres kontaktowy

Katedra Geologii Stosowanej
44-101 Gliwice, ul. Akademicka 2
pokój nr 439
tel.: (+4832) 237-29-70
fax: (+4832) 237-22-9

Waga

2PM 
Załączniki
Utworzony o 2004-03-19 09:34  przez Krzysztof Gurgul 
Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-19 13:17 , autor ostatniej modyfikacji: Władysław Gluza