Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej: Marek KWAŚNIEWSKI
   

Tytuł, stopień naukowy

Dr hab. inż. 

Imię i nazwisko

Marek KWAŚNIEWSKI 

Stanowisko

prof. nzw. w Pol. Śl. 

Obszar zainteresowań badawczych

równania stanu i warunki stanu granicznego skał;
mechanika i zwiastuny kruchego pękania skał;
zachowanie się skał w warunkach wysokich ciśnień;
sprężystość, plastyczność i tąpliwość skał;
pełzanie i własności reologiczne skał;
anizotropia mechanicznych własności skał;
tarcie w skałach;
mechanika spękanych i szczelinowatych ośrodków skalnych;
geomechaniczne podstawy zapobiegania zagrożeniom ze strony górotworu.

Adres kontaktowy

Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni
44-101 Gliwice, ul. Akademicka 2
pokój nr 473
tel.: (+4832) 237-25-50 fax: (+4832) 237-12-38

Waga

2KM 
Załączniki
Utworzony o 2004-03-19 09:26  przez Krzysztof Gurgul 
Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-18 09:05 , autor ostatniej modyfikacji: Władysław Gluza