Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej: Marek JASZCZUK
   

Tytuł, stopień naukowy

Prof. dr hab. inż. 

Imię i nazwisko

Marek JASZCZUK 

Stanowisko

profesor 

Obszar zainteresowań badawczych

  •  doświadczalne i teoretyczne badanie kombajnów ścianowych w zakresie optymalizacji parametrów pracy;
  •  modelowanie procesów urabiania i ładowania urobku, doświadczalna i teoretyczna identyfikacja obciążenia sekcji obudowy zmechanizowanej;
  •  bezpieczeństwo użytkowania maszyn i urządzeń górniczych;
  •  systemy mechanizacyjne, w tym do wybierania filarów ochronnych i resztek pokładów;
  •  efektywność ścianowych systemów mechanizacyjnych; mechatronika

Adres kontaktowy

Instytut Mechanizacji Górnictwa
44-101 Gliwice, ul. Akademicka 2
pokój nr   639
tel.: (+4832) 237-21-24
fax (+4832) 237-15-95

Waga

1JM 
Załączniki
Utworzony o 2004-03-19 09:23  przez Krzysztof Gurgul 
Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-19 14:46 , autor ostatniej modyfikacji: Władysław Gluza