Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej: Jan DRENDA
   

Tytuł, stopień naukowy

Dr hab. inż. 

Imię i nazwisko

Jan DRENDA 

Stanowisko

prof. nzw. w Pol. Śl. 

Obszar zainteresowań badawczych

badania warunków wentylacyjnych i klimatycznych pomieszczeń;
określenie parametrów komfortu cieplnego pracowników;
projektowanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
analiza pracy wentylatorów kopalnianych i przemysłowych.

Adres kontaktowy

Instytut Eksploatacji Złóż
Zakład Aerologii i Bezpieczeństwa Górniczego
44-101 Gliwice, ul. Akademicka 2
pokój nr 506
tel.: (+4832) 237-28-96, 237-13-52
fax: (+4832) 237-18-19

Waga

2DJ 
Załączniki
Utworzony o 2004-03-19 09:15  przez Krzysztof Gurgul 
Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-18 09:03 , autor ostatniej modyfikacji: Władysław Gluza