Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej: Borys BORÓWKA
   

Tytuł, stopień naukowy

Dr inż. 

Imię i nazwisko

Borys BORÓWKA 

Stanowisko

adiunkt 

Obszar zainteresowań badawczych

   Geologia złóż. Weryfikacja ilościowa i jakościowa bazy zasobowej węgli GZW. Geologia gospodarcza. Gospodarka surowcami mineralnymi. Wycena zasobów złóż i projektów inwestycyjnych związanych z produkcją węgla kamiennego. Geologia inżynierska. Walory przyrody nieożywionej, kolekcjonerstwo minerałów i skał.

Adres kontaktowy

Wydział Górnictwa i Geologii
Instytut Geologii Stosowanej
                  44-101 Gliwice, ul. Akademicka 2
                  pokój nr 316
                  tel.: (+4832) 237-11-22
                  fax: (+4832) 237-22-90
Mail: borys.borowka@polsl.pl

Waga

3BB 
Załączniki
Utworzony o 2009-11-04 08:53  przez Władysław Gluza 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-11-04 08:55 , autor ostatniej modyfikacji: Władysław Gluza