Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej: Marian DOLIPSKI
   

Tytuł, stopień naukowy

Prof. dr hab. inż. 

Imię i nazwisko

Marian DOLIPSKI 

Stanowisko

Dziekan Wydziału, prof. zw. w Pol. Śl. 

Obszar zainteresowań badawczych

modelowanie fizyczne i matematyczne;
doświadczalne i teoretyczne badania zjawisk dynamicznych występujących w przenośnikach zgrzebłowych, strugach węglowych, kombajnach chodnikowych i ścianowych;
projektowanie i doskonalenie konstrukcji na procedury studium dynamiki;
komputerowe wyznaczanie zapotrzebowania i rozdziału mocy;
nowe organy urabiające.

Adres kontaktowy

Instytut Mechanizacji Górnictwa
Zakład Maszyn Górniczych i Systemów Technologicznych
44-101 Gliwice, ul. Akademicka 2
pokój nr 411
tel.: (+4832) 237-16-47
fax: (+4832) 237-15-95

Waga

00DM 
Załączniki
Utworzony o 2004-03-18 14:30  przez Krzysztof Gurgul 
Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-20 09:51 , autor ostatniej modyfikacji: Władysław Gluza